ససనం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ససనం పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:

  • ససనం (ఇచ్ఛాపురం) - శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ఇచ్ఛాపురం మండలానికి చెందిన గ్రామం
  • ససనం (కంచిలి) - శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కంచిలి మండలానికి చెందిన గ్రామం
  • ససనం (పలాస) - శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పలాస మండలానికి చెందిన గ్రామం
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ససనం&oldid=2853072" నుండి వెలికితీశారు