సిపాయి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సిపాయి అనగా భారతదేశంలో సైనికుడు.

సిపాయి అన్నది ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: