సీలియేటా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సీలియేటా
కాల విస్తరణ: Ediacaran - Recent
Haeckel Ciliata.jpg
"Ciliata" from Ernst Haeckel's Kunstformen der Natur, 1904
Scientific classification
Domain:
Kingdom:
Superphylum:
Phylum:
సీలియోఫోరా

Doflein, 1901 emend.
Classes

Karyorelictea
Heterotrichea
Spirotrichea
Litostomatea
Phyllopharyngea
Nassophorea
Colpodea
Prostomatea
Oligohymenophorea
Plagiopylea
See text for subclasses.

సీలియేటా లేదా సీలియోఫోరా (Ciliata or Ciliophora) జీవులలోని ఒక వర్గం. ఇవి శైలిక (Cilia) ల ద్వారా చలిస్తాయి.

వర్గీకరణ[మార్చు]

Subphylum Postciliodesmatophora[మార్చు]

Subphylum Intramacronucleata[మార్చు]

Oxytricha trifallax
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సీలియేటా&oldid=814754" నుండి వెలికితీశారు