సోల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సోల (ఆంగ్లం: Sola) ఒక విధమైన ప్రాచీనమైన కొలమానము. రెండు సోలలు ఒక తవ్వ.

తెలుగు భాషలో సోల పదానికి వివిధ ప్రయోగాలున్నాయి.[1] సోల [ sōla ] sōla. [Tel.] n. A certain dry measure, equal to a seer. పదునారు డబ్బుల యెత్తు వస్తువు పట్టే కొలది, శాస్త్రకారుడు చెప్పినది తొమ్మన్నూరు గింజలు పట్టేది. సోల వెలితిగా sōla-veliti-gā. adv. Scornfully, contemptuously. కొంచెము తక్కువగా. "ఏలయీ బహురూపులేవైన మున్ను సోల వెలితిగ నిన్ను జూచితినయ్య." BD. iv. 1028. "ఈ చందమిట్లుతాల్పక యాచందంబున నెయున్న యప్పుడునిన్నున్ జూచితినెపోలవెలితిగ నీ చుక్కల దగిలికొనగనేటికి నాకున్." BP. vi. 238. సోలెడు sōl-eḍu. adj. A small pailful. అరతవ్వెడు.

మూలాలు[మార్చు]

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సోల&oldid=814242" నుండి వెలికితీశారు