స్థితి శక్తి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
స్థితిశక్తి
Potential energy
In the case of a bow and arrow, when the archer does work on the bow, drawing the string back, some of the chemical energy of the archer's body is transformed into elastic potential-energy in the bent limbs of the bow. When the string is released, the force between the string and the arrow does work on the arrow. Thus, the potential energy in the bow limbs is transformed into the kinetic energy of the arrow as it takes flight.
Common symbols
PE, U, or V
SI ప్రమాణంజౌల్ (J)
Derivations from
other quantities
U = m · g · h (gravitational)

U = ½ · k · x2 (elastic)
U = C · V2 / 2 (electric)

U = -m · B (magnetic)

వస్తువునకు దానిస్థితి వలన కలిగిన శక్తిని స్థితిశక్తి లేదా స్థితిజశక్తి అంటారు.లేదా ఏదైనా ఒక వస్తువు నిశ్చలంగా ఉండేటపుడు అది కలిగిఉండే శక్తిని స్థితి శక్తి అంటారు. .[1][2] ఈ పదాన్ని విలియం రాంకిన్అనే శాస్త్రజ్ఞుడు ప్రతిపాదించాడు. ఈ శక్తి బయటకు విడుదల అవనూ వచ్చు లేదా ఇతర రూపాలలోనికి (ఉదాహరణకు గతి శక్తి )మారనూ వచ్చు. దీనిని స్థితి శక్తి అని ఎందుకంటారంటే విడుదల ఐన స్థితి శక్తి వేరొక వస్తువు యొక్క స్థితిని మార్చగలుగుతుంది. స్థితిశక్తి లలో వివిధ రకాలు గలువు.పని అనేది సాగేశక్తి మీద జరిగితే దానిని స్థితిశక్తి,పని అనేది గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో ఊంటే దానిని గురుత్వాకర్షణ స్థితిశక్తి అనియు, ఫోర్స్ అనేది స్థితిశక్తి నుండి వస్తే దానిని కంసెర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటాము.

:

ఇక్కడ అనగా స్థితిశక్తిలోని మార్పు

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

  1. Jain, Mahesh C. "Fundamental forces and laws: a brief review". Textbook Of Engineering Physics, Part 1. PHI Learning Pvt. Ltd. p. 10. ISBN 9788120338623.
  2. McCall, Robert P. (2010). "Energy, Work and Metabolism". Physics of the Human Body. JHU Press. p. 74. ISBN 978-0-8018-9455-8.

బయటి లంకెలు[మార్చు]