స్వాతిచినుకు సందెవేళలో

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వేటూరి సుందరరామమూర్తి రచించిన పాట


స్వాతి చినుకు సందె వేళలో లేలేత వణుకు అందగత్తెలో
మబ్బే కన్ను గీటే అరె మతే పైట దాటే
చలే కొరుకుతుంటే చెలే ఉరుకుతుంటే
భలేగుంది పడుచు ముచ్చట హోయ్
భలే కదా గాలి ఇచ్చట

స్వాతి చినుకు సందె వేళలో లేలేత వలపు అందగాడిలో
ఈడే ఉరుముతుంటే నీడే తరుముతుంటే
సరాగాలతోటే స్వరాలల్లుకుంటే
పద అంది పడుచు పూపొద హొయ్
ఇదే కదా చిలిపి ఆపద

ఈ గాలితో ఒకే చలి ఈ దెబ్బతో అదే బలి
ఈ తేమతో ఒకే గిలి ఈ పట్టుతో సరే సరి
నీ తీగకే గాలాడక నా వీణలే అల్లాడగా
నరాలన్ని వేడి పదాలెన్నో పాడ
వరాలిచ్చిపోరా వరించానులేరా
చల్లని జల్లుల సన్నని గిల్లుడు సాగిన వేళ కురిసిన

ఈ వానల కధేమిటో నా ఒంటిలో సొదెందుకో
నీ కంటిలో కసేమిటో నా కంటిని తడెందుకో
తొలి వానల గిలిగింతలో పెనవేసిన కవ్వింతలో
ఎదే మాట రాక పెదాలందు ఆడ
శ్రుతే మించిపోయి లయె రేగిపోగా
మబ్బుల చాటున ఎండలు సోకిన అల్లరి వేళ మెరిసిన