హృదయం (చిహ్నం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
హృదయాకారం
బాణం (మన్మథ బాణం) గుచ్చుకున్న హృదయం
పగిలిన హృదయం

హృదయాకారం () అనగా ఆప్యాయత, ప్రేమ, ముఖ్యంగా (కానీ ప్రత్యేకంగా) శృంగార ప్రేమ సహా భావోద్వేగం కేంద్రంగా దాని భావగర్భితరూపక లేదా సంకేతాత్మక అర్ధంలో "హృదయం" ఆలోచనను వ్యక్తపరచే విధానంలో ఉపయోగించే ఆకృతిలిపి అక్షరము. "గాయపడిన హృదయం" బాణంతో (మన్మథ బాణం) గుచ్చిన ఒక గుండె చిహ్నం, లేదా, రెండు లేదా ఎక్కువ ముక్కలుగా "పగిలిన" గుండె చిహ్నం చిత్రీకరణతో ప్రేమ బాధను సూచిస్తుంది.