హెర్క్యులస్ సాహసాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ రోమన్ శిల్పము హెర్క్యులస్ చేసిన సాహసక్రుత్యాల గురించి చెబుతుంది.

పురాతన్ కాలంలో గ్రీసులో హెర్క్యులస్ అనే గొప్ప వీరుడు ఉండేవాడు. అతను హెర్క్యులస్ లేబర్స్ (Greek: οἱ Ἡρακλέους ἆθλοι, hoi Hērakleous athloi)-->[1][2] అనబడే పన్నెండు సాహసక్రుత్యాలు చేశాడు. ఇవన్నీకూడా యురైస్తస్ అనబడే రాజు గారి సేవలో ఉన్న్నప్పుడు చేయబడ్డాయి. వీటిని పీసాండర్ అనే కవి కావ్యంగా 600 B.C. లో గ్రీసు భాషలో కావ్యం గా వ్రాశాడు.[3] హెర్క్యులస్ తన భార్య పిల్లలను చంపిన తరువాత డెల్ఫిలో ఉన్న దేవతల ఆలయానికి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అతను అపోలొ దేవుడిని పాప ప్రాయాచిత్తము కొరకు ప్రార్థించాడు. దేవతలు మైసియాకు రాజైన్ యురైస్తస్ ను పన్నెండు సంవత్సరాలు సేవించమని చెప్పారు. ఈ పన్నెండు సంవత్సరాలలో రాజు అతనిని పన్నెండు కష్టతరమైన కార్యాలు చేయదానికి నియోగించాడు. వీటినే హెర్క్యులస్ లేబర్స్ అంటారు.

సాహసానికి దారితీసిన పరిస్థితులు[మార్చు]

హెరాకెల్స్ పేపరస్, హెర్క్యులస్ సాహసాలను వివరించే 3వ శతాబ్దానికి చెందిన గ్రీకు రాత ప్రతిలోని ఒక పేజీ

దేవతల రాణి అయిన హెరా శాపం చేత హెర్క్యులస్ పిచ్చిగా ప్రవర్తించి తన కుమారుడు, కూతురు, భార్య మెగారాను చంపెస్తాడు.[4]తన మనసుని కోలుకున్న తర్వాత, హెర్క్యులస్ తన చర్యలకు లోతుగా చింతిస్తాడు. అతనిని రాజైన థెస్పియస్ ఓదార్చి హెర్క్యులస్‌ను తన చర్యలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడానికి డెల్ఫీకి పంపిస్తాడు. డెల్ఫీలో పూజారిణి అయిన పైథియా హెర్చ్యులస్‌ను టైరింస్‌కు వెళ్ళి అక్కడ పన్నెండు సంవత్సరాలు తన దాయాది అయిన రాజు యురైస్తస్‌కు సేవచేస్తూ అతను చెప్పిన పనులు చేయమని సలహా ఇచ్చింది. దీనికి ప్రతిపలంగా అతను అమరత్వాన్ని పొందుతాడని చెప్పింది హెర్క్యులస్ తనకన్నా చాలా తక్కువ స్థాయికి చెందిన మనిషికి సేవచేయాల్సి వస్తుందని తీవ్రంగా నిరాశపడతాడు. అయితే తన తండ్రి అయిన జ్యూస్ కోపానికి భయపడి యురైస్తస్‌ వద్ద పనిలో చేరిపోతాడు.

నిజానికి యురైస్తస్‌ మొదట పది కార్యాలు చేయమని హెర్క్యులస్ను ఆదేశించాడు. హెర్క్యులస్ ఈ పనులను సాధించాడు కూడా. కానీ యురైస్తస్‌ రెండింటిని తిరస్కరించాడు. అవి లార్నియన్ హైడ్రాను చంపడం. దీనికి హెర్క్యులస్ సోదరుని కుమారుడు రథ సారధి అయిన లోలస్ అతనికి సహాయం చేశాడు. ఇంకా ఏజియస్ గుర్రపుశాలలను శుభ్రం చేయడం. దీనికి హెర్క్యులస్ ప్రతిఫలం తీసుకోవడానికి అంగీకరించాడు. యురైస్తస్‌ వీటిని గుర్తించక ఇంకా రెండు పనులు (హెస్పెరిదేస్ బంగారు యాపిల్స్ తీసుకురావడం, సెర్బెరస్‌ను బంధించే పని) చేయమని ఆగ్నాపించాడు. వీటితో హెర్క్యులస్ సాహసాల సంఖ్యా పన్నెండుకు చేరింది

హెర్క్యులస్ సాహస కార్యాలు[మార్చు]

హెర్క్యులస్ మొదటి ఆరు సాహసాలు పెలోప్పోన్నెస్‌లో జరిగాయి

చాలా కాలం నుంచి ఈ కథలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నప్పటికీ ఈ సాహసాలను ఏ ఒక్క గ్రంధము నుంచి తీసుకోలేదు. వీటిని రకరకాల ఆధారాలనుండి తీసుకొవడం జరిగింది. రక్ అండ్ స్టేపుల్స్[5] రచనల ప్రకారం హెర్క్యులస్ సాహస కార్యాలను వివరించేందుకు ఏ ఒక్క మార్గము సరిపోదు. మొదటి ఆరు సాహసాలు పెలోప్పోన్నెస్‌లో జరిగాయి ఇవి ఒలింపియా వద్ద ముగిసాయి. మిగిలిన ఆరు సాహసాలు హెర్క్యులస్‌ను బహు దూర ప్రాంతాలకు తీసుకుని వెళ్ళాయి. రక్ రచనల ప్రకారం ఈ ప్రాంతాలు నిజానికి నరకానికి ప్రవేశ మార్గాలు దేవతల రాణి అయిన హేరాకు గట్టి ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాలు. నిజానికి ప్రతి సాహసం ఒకే రకంగా ఉంటుంది.ప్రతి సందర్భంలో హెర్క్యులస్ ఒక మాయా వృక్షం లేదా జంతువుని చంపడానికో ఓడించటానికి, లేదా యురైస్తస్ దగ్గరకు తీసుకురావటానికో పంపబడ్డాడు.

ఈ సాహసాలను గురించి వివరించే ఒక ప్రఖ్యాత గ్రీకు శిల్పం క్రీస్తు పూర్వం 450లో నిర్మించిన ఒలంపియాలోని గ్రీసు దేవాలయంలో చెక్కబడింది.

లిసిమనస్, ఇతరుల రచనల ప్రకారం హెర్క్యులస్ తన సాహస కార్యాలు చాలా వాటిలో తన సోదరుని కుమారుడు లోలస్‌ను తోడుగా తీసుకు వెళ్ళాడు. నిజానికి హెర్క్యులస్ పది సాహస కార్యాలు చేయవలసి ఉన్నప్పటికి ఇలా ఇతరుల సహాయం తీసుకోవట్ం వల్ల యురైస్తస్ వాటిలో రెండింటిని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. అవి ఏమిట్ంటే హైడ్రాను చంపటం, ఆజీనియన్ గురాపు శాలలను శుబ్రంచేయడం. హైడ్రాను చంపడానికి లోలస్ అతనికి సహకరించాడు. ఏజియస్ గుర్రపుశాలలను శుభ్రం చేయడానికి హెర్క్యులస్ ప్రతిఫలం తీసుకోవడానికి అంగీకరించాడు ఇంకా ఈ కార్యంలో అతనికి నది సాయం చేసింది కూడా. చాలా సాహసాలలో టైపాన్ సంతానం అతని సహచరి ఏకిడినా ఆటంకాలు కల్పించారు. హెర్క్యులస్ వాటన్నింటిని అధిగమించాడు.

హెర్క్యులస్ సాహసాల వరుస క్రమం[6]

 1. నేమియన్ సింహాన్ని చంపడం
 2. తొమ్మిదిద తలల లార్నియన్ హైడ్రాను చంపడం
 3. బంగారు జింకను పట్టుకోవడం
 4. ఏరిమాథియన్ పందిని బంధించడం.
 5. ఏజియస్ గుర్రపుశాలలను ఒక్క రోజులో శుభ్రం చేయడం
 6. నరమాంసాన్ని తినే స్టైంపాలియన్ పక్షులను చంపడం
 7. క్రేటియన్ ఏద్దును కట్టివేయడం
 8. డిమెడస్ గురాలను దొంగిలించడం
 9. అమెజాన్ రాణి హిప్పొలైటా వడ్డాణన్ని తీసుకురావటం
 10. గ్రేయాన్ రాక్షసుడి పశువులను సంగ్రహించడం
 11. హెస్పెరిదేస్ బంగారు యాపిల్స్‌ను దొంగతనంగా తీసుకురావడం
 12. సెర్బెరస్‌ను బంధించి తీసుకు రావటం


మొదటి సాహస కార్యం - నేమియన్ సింహం[మార్చు]

హెర్క్యులస్ చేసిన మొదటి సాహస కార్యం నేమియన్ సింహాన్ని చంపడం.

సింహపు తలతో హెర్క్యులస్

పురాణంలోని కథనాల ప్రకారం, నేమియన్ సింహం మహిళలను అపహరించి నేమియా సమీపంలోని ఒక గుహలో దాచిపెడుతుంది. తరువాత ఈ సింహం ఒక అందమైన మహిళ రూపంలో ఏడుస్తూ సమీపంలోని పట్టణాల నుంచి యోధులను ఆకర్షిస్తుంది. ఆమెను రక్షించడానికి గుహలోకి ప్రవేశించిన యోధుడు ఆ మహిళ గాయపడ్డ పరిస్థితిలో చూసి ఆమె వైపు వెళుతాడు. అతను దగ్గరగా వెళ్ళిన తరువాత ఆ స్త్రీ ఒక సింహంగా మారిపోతుంది యోధుడుని చంపి అతని మాంసాన్ని భక్షించి ఎముకలను హేడిస్‌కు ఇస్తుంది.

హెర్క్యులస్ అలా తిరుగుతూ క్లినియా అనే పట్టణానికి వస్తాడు. అక్కడ ఆపదలో ఒక బాలుడిని కలుస్తాడు.అతను హెర్క్యులస్ గనుక నేమియన్ సింహం చంపి ముప్పై రోజుల్లో సజీవంగా తిరిగి వస్తే పట్టణవాసులు జ్యూస్‌కు ఒక సింహాన్ని బలి ఇస్తారు, ఒక వేళ అతను ముప్పై రోజుల్లో గనుక తిరిగి రాకపోతే లేదా అతను మరణించినా బాలుని జ్యూస్‌కి బలి ఇస్తారు అని చెప్పాడు. ఇంకా హెర్క్యులస్ ఆ పట్టణములో మొలార్కోస్ అనే గొర్రెల కాపరి కలుసుకున్నాడు. తన కుమారుడిని నేమియన్ సింహం చంపింది. అతను హెర్క్యులస్ గనుక నేమియన్ సింహంను చంపి ముప్పై రోజుల్లో తిరిగివస్తే ఒక పొట్టేలును జ్యూస్‌కు బలి ఇస్తాను. ఒక వేళ అతను ముప్పై రోజుల్లో తిరిగి రాకపోతే మరణించిన హెర్క్యులస్‌కు ఆత్మశాంతికై ఒక పొట్టేలును బలి ఇస్తానని చెప్పాడు.

సింహం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు అతనికి అడవిలో నేమియన్ సింహం కనిపిస్తుంది. అప్పుడు హెర్క్యులస్ కొన్ని బాణాలను దానిపై ప్రయోగిస్తాడు. అవి దాన్ని చర్మాన్ని ఛేధించలేకపోయాయి. దాని తొడపై పడ్డ బాణాం అయితే బొంగరంలా తిరిగి వస్తుంది. అప్పుడు దాని చర్మంపైనున్న బంగారు వెంట్రుకలు చాలా గట్టిగా ఉండి దానిని కవచంలా రక్షిస్తున్నాయని తెలుసుకుంటాడు. కొంత సమయం తరువాత హెర్క్యులస్ సింహాన్ని తన గుహకు సింహం తిరిగి వచ్చేలా చేస్తాడు. గుహకు రెండు ప్రవేశద్వారాలు ఉంటాయి. ఒక దానికి హెర్క్యులస్ రాయి అడ్డు పెడతాడు. అప్పుడు సింహం ఇంకొక ద్వారం గుండా లోనికి వస్తుంది.ఆ చీకటిలో హెర్క్యులస్ తన గదతో సింహాన్ని మోది తన అపారమైన బలంతో సింహాన్ని గొంతునులిమి చంపుతాడు. ఆ సమయంలో తన ఒక వేలును సింహం కొరికేస్తుంది. .[7] సింహాన్ని చంపిన తర్వాత, అతను తన బెల్ట్ నుండి ఒక కత్తిని తీసి దానితో చర్మం ఓలువ ప్రయత్నించారు, అయితే అది విఫలమైంది. తరువాత అతను ఒక రాయి తో కత్తి పదునుపెట్టి మరల మరల ప్రయత్నించారు. చివరగా ఎథీనా, హీరో యొక్క దురవస్థ గమనించి సింహం సొంత పంజాను ఉపయోగించి చర్మాన్ని ఓలవమని హెర్క్యులస్కు సలహా ఇస్తుంది. హెర్క్యులస్ కవచాన్నిఈ సింహం చర్మాన్ని ఉపయోగించి చేసారు.

ముప్పైరెండవ రోజున హెర్క్యులస్ తన భుజాల మీద సింహం మృతదేహాన్ని తీసుకువచ్చినప్పుడు రాజు యురైస్తస్ ఆశ్చర్యపడి విపరీతంగా భయపడిపోతాడు. ఈ సంఘటనతో విపరీతంగా భయపడ్డ యురైస్తస్ హెర్క్యులస్‌ను నగరంలోకి ప్రవేశించకుండా నిషేధిస్తాడు. అప్పటి నుంచి హెర్క్యులస్ తన సాహస కార్యాల ద్వారా తీసుకు వచ్చిన వాటిని నగరం గేట్లు బయటనుంచే చూపిస్తాడు. తరువాత యురైస్తస్ తన పనులను ఒక దూత ద్వారా హెర్క్యులస్కు తెలితయజేస్తాడు. అవసరమైతే హెర్క్యులస్ నుంచి దాకోవడానికి ఒక కూజాను ఇత్తడితో చేయిస్తాడు. తరువాతి కార్యాలు మరింత కష్టతరంగా ఉంటాయని హెచ్చరిస్తాడు

రెండవ సాహస కార్యం - లార్నియన్ హైడ్రా[మార్చు]

హెర్క్యులస్, లార్నియన్ హైడ్రా

హెర్క్యులస్ చేయవలసిన రెండవ సాహసం లార్నియన్ హైడ్రా చంపడం. దీనిని హేరా హెర్క్యులస్‌ను చంపడానికి పెంచింది. ఈ హైడ్రా లెర్నా సరస్సు దగ్గర్ నివసిస్తు ఉంటుంది. హెర్క్యులస్ ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడి విషవాయువుల నుంచి రక్షణగా తన ముఖానికి గుడ్డను చుట్టుకున్నాడు. ఈ విష సర్పం అమిమోన్ జలపాతానికి దగ్గరలోని ఒక గుహలో నివసిస్తూ ఉంటుంది.[8] అప్పుడప్పుడు భయటకు వచ్చి చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలను భయపెడుతూ ఉంటుంది. హెర్క్యులస్ మొదట ఈ గుహలోకి మండే బాణాలను ప్రయోగించాడు. తరువాత తన గదతో ఆ సర్పంతో తలపడ్డాడు. కొన్ని రచనలలో ఖడ్గాన్ని గానీ కొడవలిని గాని వాడాడని ఉంది. రక్, స్టేపుల్స్ కథనం ప్రకారం ఈ పాము ఒక చావు లేని జీవి. హెర్క్యులస్‌ ప్రతి తలను నరికినప్పుడు మరి రెండు తలలు పుట్టుకు వస్తున్నాయని గమనించాడు. తన చాతకాని తనానికి అతను చాలా నిరాశ పడ్డాడు. ఆ పాము ప్రాణం దాని తలలో ఒక దానిలో ఉంది.

వీరి పోరాట వివరాలు బైబిలొథీసియా అనే గ్రీకు గ్రంథంలో వివరంగా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ఈ తొమ్మిది తలల పాముని చంపలేనని తెలుసుకున్న తరువాత హెర్క్యులస్ తన్ సోదరుని కుమారుడైన లోలస్‌ను సహాయానికి పిలిచాడు. అప్పుడు లోలస్ తలను నరికిన ప్రతి సారిఒక కాగడాను ఉపయోగించి మెడ భాగాన్ని కాల్చుదామని సలహా ఇచ్చాడు(బహుశా ఎథీనా స్పూర్తితో). హెర్క్యులస్ ప్రతి తల నరికిన ప్రతి సారి లోలస్ ఆ భాగానికి నిప్పు అంటించాడు. హెర్క్యులస్ ఈ విథంగా పని పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు హెరా అతని దృష్టి మరల్చడానికి పెద్ద పీతను పంపింది. అతను తన శక్తివంతమైన పాదాల క్రింద దానిని నలిపేశాడు. తరువాత హెర్క్యులస్ ఏథినా ఇచ్చిన ఒక బంగారు కత్తి తో హైడ్రా ప్రాణమున్న తలను నరికివేశాడు. హెర్క్యులస్ ఈ తలను లెర్నా, ఇలాఇయస్ మధ్య ఉన్న పవిత్ర మార్గంలోని ఒక గొప్ప బండ క్రింద ఉంచుతారు. హెర్క్యులస్ హైడ్రా యొక్క విష రక్తములో తన బాణాలు ముంచుతాడు ఈ విథంగా తన రెండవ పని పూర్తయ్యింది. ఈ పురాణ కథనం ప్రకారం హెర్క్యులస్ ప్రతి తలను నరికిన తరువాత తన ఖడ్గాన్ని దాని విషంతో తడిపి దానితో ప్రతి తలను మండించి అది తిరిగి మొలవకుండా చేశాడు అని చెబుతుంది. ఈ విథంగా హెర్క్యులస్ హేరా తనను చంపడానికి పెంచిన హైడ్రాను చంపిన తరువాత, హేరా మిగుల కలత చెంది ఆ పామును ఇంకా పీతను నీలి రంగు ఆకాశంలో నక్షత్రాలుగా మార్చివేసింది.

హెర్క్యులస్ తరువాత సెంటార్ (మనిషి తల గుర్రం శరీరం గల జీవులు) నెస్సెస్‌ను చంపడానికి ఈ విషపూరిత బాణాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. అయితే ఈ నెస్సెస్‌ రక్తాన్ని హెర్క్యులస్‌ను చంపటానికి ఉపయోగించిన నెస్సెస్ చొక్కాకు పూస్తారు. ఈ విథంగా అతను తన మరణానంతరం కూడా తన్ ప్రతీకారాన్ని తీర్చుకున్నాడు. స్ట్రాబో, పుసంయాస్ కథనాల ప్రకారం హెర్చ్యులస్ సెంటార్‌ను చంపడానికి ఉపయోగించిన విషపూరిత బాణాలను ఏలిస్‌లో ఉన్న అంగీరస్ నదిలో కడగడం వలన ఆ నదీ జలాలు దుర్గంథభరితమై అందులోని చేపలను తినడానికి పనికి రాకుండా చేసాయి.[9]

మూడవ సాహస కార్యం - బంగారు జింక[మార్చు]

మొదటి రెండు పరీక్షలలో హెర్క్యులస్ నెగ్గడం వలన యురైస్తస్ హెరాలు విపరీతమైన కొపానికి గురయ్యారు. ఈ సారి మూడవ సాహస కార్యం కోసం అతని చావుకి కారణం కాగల పనిని కనుగొన్నారు.ఇది ఒక మృగం లేదా రాక్షసుడిని చంపడం కాదు, ఎందుకంటే హెరాకిల్స్ చాలా భయంకరమైన ప్రత్యర్థులను కూడా ఓడించగలడని అప్పటికే నిర్ధారణ అయ్యింది. బదులుగా, యురిస్థియస్ బంగరు జింకను పట్టుకోవాలని ఆదేశించాడు. అది బాణం కన్నా వెగంగా పరుగెత్తగలదు.

జింకను వెతకటం ప్రారంభించిన తరువాత, హేరక్లేస్ నిద్ర మేల్కొన్నప్పుడు జింక కొమ్ములపై మెరుపును చూసాడు.అప్పుడు హెరాకిల్స్ గ్రీస్, థ్రేస్, ఇస్ట్రియా, హైపర్బోరియన్ల భూమి ద్వారా ఆ జింక వెనుక ఒక సంవత్సరం అంతా పరుగెత్తాడు.ఒక కథనం ప్రకారం అతను జింక నిద్రిస్తున్నప్పుడు అతను ఒక ఉచ్చు వలతో దానిని పట్టుకున్నాడు. ఇతర కథనం ప్రకారం అతను ఆర్టెమిస్‌ను ఆమె ఆలయంలో కలుసుకున్నాడు. ఆమె జింకను విడిచిపెట్టి, జరిగినదంతా యూరిస్టియస్కు చెప్పమని చెప్పింది. దీనితో అతని మూడవ మూడవ సాహస కార్యం పూర్తయినట్లు పరిగణించబడుతుంది. మరో కథనం హెరాకిల్స్ జింకను దాని ముందరి కాళ్ళ మధ్య బాణం వేసి పట్టుకున్నట్లు పేర్కొంది.

తన పవిత్రమైన జంతువును పట్టుకున్నందుకు హెరెకిల్స్‌పై ఆర్టెమిస్కు కోపాన్ని రేకెత్తించాలనే ఆశతో యూరిస్టియస్ ఈ పనిని హెరాకిల్స్‌కు ఇచ్చాడు. అతను వెనుకకు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు, హేరక్లేస్ ఆర్టెమిస్, ఆమె సోదరుడు అపోలోను కలుసుకునాడు. అతను తన పరిశ్రమలో భాగంగా దానిని పట్టుకోవలసి ఉందని వివరిస్తూ, క్షమించమని దేవతను వేడుకున్నాడు, కాని దానిని తిరిగి ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. ఆర్టెమిస్ అతనిని క్షమించింది, యూరిస్టియస్ ఆమె ద్వారా హెర్క్యులస్ను శిక్షించాలనే ప్రణాళికలో విఫలమయ్యాడు.

జింకను యూరిస్టియస్కు దగ్గరకు తీసుకువచ్చిన తరువాత, అది రాజు జంతుప్రదర్శనశాలలో భాగం కావాలని అతనఉ కోరాడు. తను వాగ్దానం చేసినట్లుగా జింకను తిరిగి ఇవ్వాలని హెరాకిల్స్కు తెలుసు. అందువల్ల యూరిస్టియస్ స్వయంగా బయటకు వచ్చి అతని నుండి తీసుకోవాలనే షరతుతో దానిని అప్పగించడానికి హెర్క్యులస్ అంగీకరించాడు. రాజు బయటకు వచ్చాడు, కాని హేరక్లేస్ జింకను వదిలిని మరుక్షణం, అది తిరిగి తన పెంపుడుగత్తె వైపుకు పరుగెత్తింది .యూరస్టియస్ అంత వెగంగా లేడని హెరాకిల్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు.

నాలుగవ సాహస కార్యం - ఏరిమాథియన్ పందిని బంధించడం.[మార్చు]

హేరక్లేస్, ఏరిమాథియన్ పంది

హేరక్లేస్ మరో సాహసాన్ని అధిగమించడమ్, జింక తప్పించుకోవటం వలన యూరిస్టియస్ నిరాశ చెందాడు, అందువలన అతను హేరక్లేస్కు మరొక ప్రమాదకరమైన పనిని అప్పగించాడు. కొన్ని కథనాల ప్రకారం, నాల్గవ సాహసం భయంకరమైన ఎరిమాంటియన్ పందిని యూరిస్టియస్ వద్దకు తీసుకురావడం (సాహసాల గురించి ఒక్క ఖచ్చితమైన వరుసలో చెప్పడం లేదు). పంది నివసించే ఎరిమాంతోస్ పర్వతానికి వెళ్ళేటప్పుడు, హేరక్లేస్ ఒక మంచి సెంటార్ (గుర్రపు శరీరం మనిషి తల గల జీవి), పాత స్నేహితుడైన ఫోలస్ ("కేవ్ మాన్") ను సందర్శించాడు. హేరక్లేస్ అతని గుహలో ఫోలస్‌తో కలిసి తిన్నాడు (సెంటార్ తన మాంసాన్ని పచ్చిగా ఇచ్చినప్పటికి), వైన్ కోసం అడిగాడు. ఫోలస్‌లో దగ్గర ఒక కూజా వైన్ మాత్రమే ఉంది, అది ఎరిమాంతోస్ పర్వతంలోని అన్ని సెంటార్‌లకు డయోనిసస్ ఇచ్చిన బహుమతి. హేరక్లేస్ దానిని తెరవమని ఒప్పించాడు, ఆ వాసన ఇతర సెంటార్లను ఆకర్షించింది. వైన్ నీటితో కలపవలసిన అవసరం ఉందని వారికి తెలియలేదు, వారు త్రాగి హెరాకిల్స్‌పై దాడి చేశారు. హేరక్లేస్ తన విషపూరిత బాణాలతో వారిలో చాలా మందిని చంపాడు. మిగిలిన సెంటార్లు చిరోన్ గుహకు పారిపోయారు.

బాణాలు ఎందుకు ఇంత మంది మరణానికి కారణమయ్యాయో తెలుసుకోవాలని ఫోలస్ కుతూహలపడ్డాడు. అతను ఒకదాన్ని తీసుకున్నాడు కానీ దానిని పారేశాడు, కానీ ఆ బాణం అతని గిట్టలకు గుచ్చుకుంది, అతన్ని విషపూరితం చేసింది. ఒక కథనం ఒక బాణం చిరోన్‌ను కూడా తాకిందని పేర్కొంది. కానీ అతను అమరుడు, కానీ అతనికి భయంకరమైన నొప్పిని కలిగింది. దాని వలన అతను తన అమరత్వాన్ని వదులుకోవడానికి, ఒక పర్వత శిఖరానికి బంధించబడిన ప్రోమేతియస్ స్థానంలో తన కాలేయాన్ని రోజూ ఒక గ్రద్ధకు తినిపించడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చాడు. ప్రోమేతియస్ను హింసించే గ్రద్ద చిరోన్‌పై తన హింసాకాండను కొనసాగించాడు, కాబట్టి హేరక్లేస్ దానిని బాణంతో చంపాడు. చిరోన్ తన అమరత్వాన్ని హెరాకిల్స్కు ఇచ్చాడు. ఏదేమైనా, చిరోన్ తరువాత అకిలెస్కు నేర్పించాడనే వాస్తవం ఈ కథకు విరుద్ధం. సెంటార్స్ యొక్క కథ కొన్నిసార్లు పన్నెండు సాహసాలులోని ఇతర భాగాలలో కనిపిస్తుంది.

పందిని ఎలా పట్టుకోవాలో సలహా పొందడానికి హెరాకిల్స్ చిరోన్‌ను సందర్శించాడు, చిరోన్ దానిని శీతాకాల మధ్యలో మందపాటి మంచులోకి నడపమని చెప్పాడు. హేరక్లేస్ పందిని పట్టుకుని, దానిని బంధించి, దానిని యూరిస్టియస్ వద్దకు తీసుకువెళ్ళాడు. అతను భయపడి సగం పాతిపెట్టిన పెద్ద కూజాలో చేసిన దాక్కుని ఆ మృగాన్ని పంపించమని హెరాకిల్స్‌ను వేడుకున్నాడు.

ఐదవ సాహస కార్యం - ఆజియన్ గుర్రపుశాల[మార్చు]

ఆజియన్ గుర్రపుశాలను శుభ్రం చేయచున్న హెరాకిల్స్

ఐదవ సాహస కార్యం ఆజియస్ రాజు యొక్క గుర్రపుశాలను శుభ్రం చేయడం. పశువులు దైవికమైనవి (, అమరత్వం), అందువలన అవి అపారమైన పేడను ఉత్పత్తి చేస్తున్నందున ఈ నియామమ అవమానకరమైనది (మునుపటి సాహస కార్యలకన్న), అసాధ్యం. ఆజియన్ గుర్రపుశాల (/ ɔːˈdʒiːən /) 30 సంవత్సరాలకు పైగా శుభ్రం చేయబడలేదు. 1,000 పశువులు అక్కడ నివసించాయి. ఏదేమైనా, హెరాకిల్స్ ఆల్ఫియస్, పెనియస్ నదులను దారి మల్లించడం ద్వారా ఈ పని చేశాడు.

పనిని ప్రారంభించే ముందు, హెరాకిల్స్ ఆజియస్‌ను ఒక రోజులో పూర్తి చేస్తే పశువులలో పదోవంతుని ఇవ్వమని అడిగాడు. దీనికి ఆజియాస్ అంగీకరించారు. అయితే, ఆజియస్ ఈ ఒప్పందాన్ని గౌరవించటానికి నిరాకరించాడు ఎందుకంటే హేరక్లేస్ను ఈ పని చేయమని యూరిస్టియస్ ఆదేశించాడు. హేరక్లేస్ తన బహుమతిని ఇవ్వమని సభలో కోరాడు, అతనికి ఆజియస్ కుమారుడు ఫైలస్ మద్దతు ఇచ్చాడు. సభలో తీర్పు రాకముందే ఆజియస్ వారిద్దరినీ నగర బహిష్కరించాడు. హేరక్లేస్ కోపంతో ఆజియస్‌ను చంపి రాజ్యాన్ని ఫైలస్‌కు ఇచ్చాడు. అప్పుడు హెరాకిల్స్ ఒలింపిక్ క్రీడలను ప్రారంభించాడు. ఈ విజయంను యూరిస్టియస్ అంగీకరించలేదు. ఎందుకంటే పారే జలాలు గుర్రపుశాలను శుభ్రపరిచే పనిని చేశాయి. శ్రమ చేసినందుకు హెరాకిల్స్ ప్రతిపలం తీసుకున్నాడు. హెరాకిల్స్‌కు ఇంకా ఏడు సాహసాలు మిగిలి ఉన్నాయని యూరిస్టియస్ చెప్పారు..[10]

ఆరవ సాహస కార్యం - స్టైంపాలియన్ పక్షులు[మార్చు]

హెర్క్యులస్, స్టైంపాలియన్ పక్షులు

ఆరవ సాహస కార్యం ఏమిటంటే స్టైంపాలియన్ పక్షులను, కాంస్య ముక్కుల పదునైన లోహపు ఈకలతో మనిషి తినే పక్షులను ఓడించడం. అవి యుద్ధ దేవుడైన ఆరేస్‌కు చెందినవి. ఇంకా వాటి పేడ చాలా విషపూరితమైనది. అవి ఆర్కాడియాలోని స్టింఫాలియా సరస్సుకి వలస వచ్చాయి, అక్కడ అవి త్వరగా పిల్లలను పెట్టాయి.గ్రామీణ ప్రాంతాలపై ఎగిరి స్థానిక పంటలు, పండ్ల చెట్లు, పట్టణ ప్రజలను నాశనం చేశాయి. హేరక్లేస్ చిత్తడిలోకి చాలా దూరం వెళ్ళలేకపోయాడు, ఎందుకంటే అది అతని బరువుకు వలన. హీరో యొక్క దుస్థితిని గమనించిన ఎథీనా, హెరాస్టెల్స్కు ఈ సందర్భంగా హెఫెస్టస్ చేసిన గిలక్కాయలు ఇచ్చింది. హేరక్లేస్ గిలక్కాయలు కదిలించి పక్షులను గాలిలోకి భయపెట్టాడు. అప్పుడు హెరాకిల్స్ వారిలో చాలా వాటిని తన బాణాలతో చంపారు. మిగతా వారు చాలా దూరం పరిపోయి ఎప్పటికీ తిరిగి రాలేదు. అర్గోనాట్స్ తరువాత వాటిని చూసాడు.

ఏడవ సాహస కార్యం - క్రేటియన్ ఎద్దు[మార్చు]

హెర్క్యులస్ సాహసం

ఏడవ సాహస కార్యం మినోటార్ తండ్రి క్రేటియన్ ఎద్దును పట్టుకోవడం. హేరక్లేస్ క్రీట్‌కు ప్రయాణించాడు, అక్కడ కింగ్ మినోస్ బురాల్‌ను క్రేటియన్ ఏద్దు తీసుకెళ్లడానికి హెరాకిల్స్‌కు అనుమతి ఇచ్చాడు, అతనికి సహాయం కూడా ఇచ్చాడు (ఇది మునుపటిలాగా సాహస కార్యం విపలం కాకూడదని అతను కోరుకోనందున హెరాకిల్స్ దానికి నిరాకరించాడు).[11] పంటలను పీకేయడం , పండ్ల తోటల గోడలను నాశనం చేయడం ద్వారా బుల్ క్రీట్‌లో వినాశనం కలిగిస్తున్నది. హేరక్లేస్ బుల్ వెనుకకు వెళ్లి, ఆపై తన చేతులతో దానిని పట్టుకున్నాడు (కాని చంపబడటానికి ముందే ఆగిపోయాడు), ఆపై దానిని టిరిన్స్‌కు పంపించాడు. జీవిని మొదటి సారి చూడగనే తాను పిథోస్‌లో దాగిన యూరిస్టియస్, హెరాకిల్స్‌ను ద్వేషించిన హేరాకు బుల్‌ను బలి ఇవాలనుకున్నాడు. ఆమె ఈ బలిని నిరాకరించింది ఎందుకంటే ఇది హేరక్లేస్‌పై కీర్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది. బుల్ విడుదలై మారథాన్‌లో తిరుగుతూ మారథోనియన్ బుల్ అని పిలువబడింది. [11] థియస్ తరువాత ఎద్దును ఎథీనా, లేదా అపోలోకు బలి ఇచ్చాడు

ఎనిమిదవ సాహస కార్యం - డిమెడస్ గుర్రాలు[మార్చు]

ఎనిమిదవ సాహస కార్యం - డిమెడస్ గుర్రాలు

ఎనిమిదవ సాహస కార్యం ఏమిటంటే యజమాని కింగ్ డయోమెడిస్ ఆఫ్ థ్రేస్ చేత మానవ మాంసాన్ని తినడానికి శిక్షణ పొందిన గుర్రాలను తీసుకురావడం. ఒక కథనం హేరక్లేస్ అతనికి సహాయం చేయడానికి అనేక మంది యువకులను తీసుకువచ్చాడు. వారు పోడార్గోస్ ("స్విఫ్ట్-ఫుట్"), లాంపన్ ("ది షైనింగ్"), క్శాంతోస్ ("బ్లోండ్"), డీనోస్ ("భయంకరమైన"),[12] అని పిలిచే గుర్రాలను పట్టుకున్నారు. వారిని డయోమెడిస్, అతని మనుష్యులు వెంబడించారు

గుర్రాలు చాలా భయంకరమైనవి కావున వాటిని కాంస్య తొట్టితో కట్టి ఉంచినట్లు హెరాకిల్స్కు తెలియదు; అవి మానవ మాంసం లాంటి అసహజ ఆహారం కారణంగా పిచ్చి ఎక్కినట్టు చెప్పబడింది. [13] కొన్ని కథనాలలో అవి గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు అగ్నిని వదులుతాయని చెప్పబడింది. అవి మనిషి తినేవి, అనియంత్రితమైనవి, హేరక్లేస్ తన అభిమాన సహచరుడు అబ్డెరస్ ను డియోమెడిస్‌తో పోరాడుతున్నప్పుడు వాటికి కాపలాగా విడిచిపెట్టాడు, అవి బాలుడు తిన్నట్లు తెలుసుకున్నాడు. ప్రతీకారంగా, హెరాకిల్స్ తన సొంత గుర్రాలకు డయోమెడిస్‌ను తినిపించాడు, తరువాత బాలుడి సమాధి పక్కన అబ్దేరా నగరాన్ని స్థాపించాడు.

మరొక కథలో హెరాకిల్స్ రాత్రిపూట డయోమెడిస్ వలన చావకుండా మెలకువగా ఉండి, గుర్రాలను బంధించే గొలుసులను కత్తిరించాడు. ఒక ద్వీపకల్పం యొక్క ఎత్తైన మైదానంలో గుర్రాలను భయపెట్టిన హెరాకిల్స్ త్వరగా ద్వీపకల్పం గుండా ఒక కందకాన్ని తవ్వి, నీటితో నింపి, తద్వారా ఇది ఒక ద్వీపంగా మారింది. డయోమెడిస్ వచ్చినప్పుడు, హెరాకిల్స్ కందకాన్ని త్రవ్వటానికి ఉపయోగించిన గొడ్డలితో అతన్ని చంపి, శరీరాన్ని గుర్రాలకు తినిపించాడు.

రెండు కథలలో గుర్రాలను అవి తినేటప్పుడు హెరాకిల్స్ వాటి నోరును కట్టి ఆ గుర్రాలను యూరిస్టియస్ వద్దకు తీసుకువెళ్ళాడు.అతను వాటిని హేరాకు ఇచ్చాడు. కొన్ని కథనాలలో అవి అర్గోస్ చుట్టూ స్వేచ్ఛగా తిరగి శాశ్వతంగా ప్రశాంతంగా మారాయి. ఇతర కథనాలలో యూరిస్టియస్ వాటిని ఒలింపస్‌కు తీసుకువెళ్ళి ఆ గుర్రాలను జ్యూస్‌కు బలి ఇవ్వమని ఆదేశించాడు, కాని జ్యూస్ వాటిని తిరస్కరించాడు, తోడేళ్ళు, సింహాలు, ఎలుగుబంట్లను వాటిని చంపడానికి పంపాడు. రోజర్ లాన్సెలిన్ గ్రీన్ తన టేల్స్ ఆఫ్ ది గ్రీక్ హీరోస్ లో వాటి వారసులను ట్రోజన్ యుద్ధంలో ఉపయోగించారని పేర్కొన్నాడు.

తొమ్మిదవ సాహస కార్యం - హిప్పొలైటా వడ్డాణం[మార్చు]

తొమ్మిదవ సాహస కార్యం - హిప్పొలైటా వడ్డాణం

అమెజాన్స్ రాణి హిప్పోలిటా దగ్గర తని తండ్రి ఆరెస్ ఇచ్చిన ఒక వడ్డాణం ఉన్నది. దానిని యూరిస్టియస్ కుమార్తె అడ్మెట్ కోరుకున్నది. తన కుమార్తెను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి, యూరిస్టియస్ తన తొమ్మిదవగా సాహస కార్యంగా బెల్ట్‌ను తీసుకు రావలని హెరాకిల్స్‌ను ఆదేశించాడు.

తన స్నేహితుల బృందాన్ని తీసుకొని, హెరాకిల్స్ ప్రయాణించి, మినోస్ కొడుకులు నివసించే పరోస్ ద్వీపంలో ఆగిపోయారు. మినోస్ కుమారులు హేరక్లేస్ యొక్క ఇద్దరు సహచరులను చంపారు, ఇది హేరక్లేసకు కోపం తెప్పించింది. అతను మినోస్ కుమారులు ఇద్దరిని చంపాడు, తన చనిపోయిన సహచరులను భర్తీ చేయడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులను ఇచ్చే వరకు ఇతర నివాసులను బెదిరించాడు. వారికి బదులుగా మినోస్ మనవళ్ళలో ఇద్దరు, అల్కేయస్, స్టెనెలస్లను తీసుకోవటానికి హెరాకిల్స్ అంగీకరించాడు. వారు తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించి, లైకస్ ఆస్థానానికి దిగారు, వీరిని హెరాకిల్స్ కింగ్ మైగ్డాన్ ఆఫ్ బెబ్రిసెస్‌తో జరిగిన యుద్ధంలో సమర్థించారు. కింగ్ మైగ్డాన్‌ను చంపిన తరువాత, హెరాకిల్స్ తన స్నేహితుడు లైకస్‌కు ఎక్కువ భూమిని ఇచ్చాడు. లైకస్ ఈ భూమిని హెరాక్లియా అని పిలిచాడు. అప్పుడు హెర్క్యులస్, అతని సిబ్బంది హిప్పోలిటా నివసించిన థెమిస్కిరాకు బయలుదేరారు.

హేరా దీనిలో కల్పించుకోకపోతే హేరక్లేస్కు అంతా బాగానే ఉండేది. హేరక్లేస్, అతని సాహసాలతో ఆకర్షఇతురాలైన హిప్పోలిటా, అతనికి తన బెల్ట్ ఇవ్వడానికి అంగీకరించింది, హేరా మారువేషంలో అపనమ్మక విత్తనాలను అమెజాన్ల నాటి ఉన్ండకపోతే అలానే చేసి ఉండేది. అమెజాన్స్ రాణిని తీసుకువెళ్ళడానికి అపరిచితులు కుట్ర చేస్తున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. అప్రమత్తమైన మహిళలు హెరాకిల్స్‌ను ఎదుర్కోవడానికి గుర్రాలపై బయలుదేరారు. హేరక్లేస్ వారిని చూసినప్పుడు, హిప్పోలిటా అంతా ద్రోహానికి పాల్పడుతున్నాదని, బెల్ట్‌ను అప్పగించాలని ఎప్పుడూ ఆమె అనుకోలేదని, అందువల్ల అతను ఆమెను చంపి, బెల్ట్ తీసుకొని యూరిస్టియస్కు తిరిగి వచ్చాడు.

పదవ సాహస కార్యం - గేరియన్ రాక్షసుడి పశువులు[మార్చు]

పదవ సాహస కార్యం - గేరియన్ రాక్షసుడి పశువులు

అతను పదవ సాహస కార్యం గెరియన్ పశువులను తీసుకురావడం. సూడో-అపోలోడోరస్ రాసిన బిబ్లియోథెకా నుంచి [14] పశువులను తీసుకురావడానికి హేరక్లేస్ పశ్చిమ దిశలో ఎరిథియా ద్వీపానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది (ఇంకా హెస్పెరైడ్స్‌తో లేదా కాడిజ్ నగరం కావచ్చు) . అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు, అతను లిబియా ఎడారిని దాటాడు [15], ఆ వేడితో విసుగు చెందాడు, అతను సూర్యుడిపై బాణం వేశాడు. సూర్య-దేవుడు హేలియోస్కు అతని ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుని హెరాకిల్స్కు తను ప్రతి రాత్రి పడమటి నుండి తూర్పుకు సముద్రం మీదుగా ప్రయాణించే హేలియోస్ను ఇచ్చాడు. హేరక్లేస్ ఎరిథియాకు రథాలో వెళ్ళాడు. రథంలోని హెరాకిల్స్కు ఇష్టమైన బ్లాక్ ముద్ర కుండ ఉన్నది. సూర్యాస్తమయం అయ్యే ఎర్ర ద్వీపం అయిన ఎరిథియాకు ఇటువంటి మాయాజాలం ఏదైనా దాని సాహిత్య భౌగోళికత సాన్నిహిత్యాన్ని సూచిస్తుంది.

హెరాకిల్స్ ఎరిథియా వద్ద దిగినప్పుడు అతన్ని రెండు తలల కుక్క ఆర్థ్రస్ ఎదుర్కొన్నాడు. తన ఆలివ్ చెట్టు గదతో ఒక దెబ్బతో, హెరాకిల్స్ ఆర్థ్రస్‌ను చంపాడు. యూరిషన్ (పశువుల కాపరుడు) ఆర్థ్రస్‌కు సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు, కాని హెరాకిల్స్ అతనితో అదే విధంగా వ్యవహరించాడు.

ఈ గందరగోళం విన్న, గెరియన్ మూడు కవచాలు మూడు శిరస్త్రాణాలు ధరించి మూడు బల్లాలు తీసుకుని యుధ్ధనికి దిగాడు. అతను ఆంథేమస్ నది వద్ద హెరాకిల్స్‌పై దాడి చేశాడు, కాని హెరాకిల్స్ యొక్క విషపూరిత బాణాలలో ఒకదానితో చంపబడ్డాడు. హేరక్లేస్ చాలా బలంగా బాణంను ప్రయోగించాడు. అది గెరియన్ యొక్క నుదిటిపై బలంగా నాటుకుంది. దాని వలన గెరియన్ మెడను ఒక వైపుకు వంగి, తన సున్నితమైన ఆకృతులను పాడుచేసి దాని రేకులను తొలగించే గసగసాల పువ్వు వలె కనిపించిం.[16]

హేరక్లేస్ పశువుల మందను యూరిస్టియస్కు వద్దకు తీసుకువెళ్ళాడు.ఒక రోమన్ కథనంలో హెరాకిల్స్ భవిష్యత్ రోమ్ను నిర్మిచింన అవెంటైన్ కొండపై పశువులను నడిపాడు. అక్కడ నివసించే రాక్షసుడు కాకస్, హెరాకిల్స్ నిద్రపోతున్నప్పుడు కొన్ని పశువులను దొంగిలించాడు, పశువులు వెనుకకు నడిచేలా చేశాడు, తద్వారా అవి ఎటువంటి కాలిబాటను వదిలిపెట్టలేదు, ఇవి యువ హీర్మేస్ యొక్క ఉపాయం యొక్క పునరావృతం. కొన్ని కథల ప్రకారం, హేరక్లేస్ తన మిగిలిన పశువులను దాచిన్ గుహ దగ్గరికి వెళ్ళాడు, అక్కడ కాకస్ దొంగిలించిన జంతువులను దాచిపెట్టాడు, వారు ఒకరినొకరు పిలవడం ప్రారంభించారు. ఇతర కథలోలో, కాకస్ సోదరి కాకా అతను ఎక్కడ ఉన్నాడో హెరాకిల్స్కు చెప్పింది. అప్పుడు హెరాకిల్స్ కాకస్‌ను చంపి, అక్కడికక్కడే ఒక బలిపీఠాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు, తరువాత అది రోమ్ యొక్క ఫోరం బోరియం (పశువుల మార్కెట్).

హేరక్లేస్ పశువులను తిరిగి యూరిస్టియస్కు వద్దకు తీసుకువడ్డాడు. రోమన్ కథనం ప్రకారం హెరాకిల్స్ పశువులను అవెంటైన్ మీదకు నడిపించాడు.

హేరక్లేస్‌ను బాధపెట్టడానికి, పశువులను కొరుకుటకు, వాటిని చికాకు పెట్టడానికి, చెదరగొట్టడానికి హేరా ఒక గాడ్‌ఫ్లైని పంపింది. ఒక సంవత్సరంలోపు హెరాకిల్స్ వాటిని తిరిగి పొందడు. హేరా అప్పుడు ఒక వరదను పంపింది, ఇది ఒక నది స్థాయిని పెంచింది, హేరక్లేస్ పశువులతో దానిని దాటలేకపోయాడు. నీటిని నింపడానికి అతను నదిలోకి రాళ్ళు పోశాడు. చివరకు యూరిస్టియస్ కోర్టుకు చేరుకున్నప్పుడు, ఆ పశువులను హేరాకు బలి ఇచ్చారు.

పదకొండవ సాహసం - హెస్పెరైడ్స్ యొక్క బంగారు యాపిల్స్[మార్చు]

అట్లాస్, హెర్కులస్
పదకొండవ సాహసం - హెస్పెరైడ్స్ యొక్క బంగారు యాపిల్స్

హెరాకిల్స్ మొదటి పది సాహసాలను పూర్తి చేసిన తరువాత, యూరిస్టియస్ అతనికి మరో రెండు ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే అతను హైడ్రాను చంపడం (ఐయోలాస్ హెరాకిల్స్‌కు సహాయం చేసినందున), ఆజియన్ లాయం శుభ్రం చేయడం (అతను డబ్బు తీసుకున్నదుకు లేదా నదులు ఆ పనిని చేసినందఉ వలన) వీట్లో ఇతరులు సాయం చేయడం వలన వాటిని లెక్కలోకి తీసుకోలేదు.

మొదటి అదనపు సాహసం హెస్పెరైడ్స్ తోట నుండి ఆపిల్లను దొంగిలించడం. హేరక్లెస్ మొదట ఆకారాన్ని మార్చే సముద్ర దేవుడు[17] అయిన ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది సీని పట్టుకుని హెస్పెరైడ్స్ గార్డెన్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకున్నాడు[18]

కొన్ని కథలలో హేరక్లేస్, ఈ పని ప్రారంభంలో లేదా చివరిలో, అంటెయస్ను కలుస్తాడు, అతను తన తల్లి గియాను భూమిని తాకినంత కాలం అజేయంగా ఉంటాడు. అందువలన హెరాకిల్స్ అంటెయస్‌ను పైకి ఎత్తి పట్టుకుని ఎలుగుబంటి కౌగిలిలో చూర్ణం చేసి చంపాడు[19].

హెరాకిటస్ ఈజిప్టులో ఆగిపోయాడని హెరోడోటస్ పేర్కొన్నాడు, అక్కడ బుసిరిస్ రాజు అతన్ని బలి చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు, కాని హేరక్లేస్ తన గొలుసులను తెంపుకుని బయటపడ్డాడు.

హెరాకిల్స్ చివరకు హెస్పెరైడ్స్ ఉద్యానవనానికి వెళ్ళాడు, అక్కడ అట్లాస్ తన భుజాలపై ఆకాశాన్ని పట్టుకోవడాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. హెరాకిల్స్ అట్లాస్‌ను అతని కోసం కొంత బంగారు ఆపిల్‌లను పొందమని ఒప్పించాడు, కొద్దిసేపు తన స్థానంలో ఆకాశాన్ని నిలబెట్టడానికి ముందుకొచ్చాడు. అట్లాస్ యాపిల్స్‌ను పొందవచ్చు ఎందుకంటే, ఈ సంస్కరణలో, అతను తండ్రి లేదా హెస్పెరైడ్‌లకు సంబంధించినవాడు. హెరాకిల్స్ సహాయం అందుకున్నందున ఇది శ్రమను - హైడ్రా, ఆజియన్ స్టేబుల్స్ వంటిది శూన్యంగా ఉండేది. అట్లాస్ తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అతను ఆకాశాన్ని తిరిగి తీసుకోవటానికి ఇష్టపడలేదని నిర్ణయించుకున్నాడు, బదులుగా ఆపిల్లను స్వయంగా బట్వాడా చేయమని ఇచ్చాడు, కాని అట్లాస్ స్థానంలో తాత్కాలికంగా ఉపశమనం పొందాలనే నిబంధనతో అట్లాస్ స్థానంలో ఉండటానికి అంగీకరించడం ద్వారా హేరక్లేస్ అతనిని మోసగించాడు, హెరాకిల్స్ తన వస్త్రాన్ని సర్దుబాటు చేశాడు. అట్లాస్ అంగీకరించాడు, కాని హేరక్లేస్ ఆపివేసి ఆపిల్లతో దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. ప్రత్యామ్నాయ సంస్కరణ ప్రకారం, హేరక్లేస్ బదులుగా యాపిల్స్ యొక్క డ్రాగన్ లాంటి సంరక్షకుడైన లాడాన్‌ను చంపాడు. యూరిస్టియస్ కోపంగా ఉన్నాడు, హెరాకిల్స్ యూరిస్టియస్ బహుశా చేయలేనని భావించిన దాన్ని సాధించాడు.

మూలం[మార్చు]

References
 1. (Pseudo-)Apollodorus (1921). "2.4.12". The Library (in Greek). With an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge, MA; London: Harvard University Press; William Heinemann Ltd.CS1 maint: unrecognized language (link) At the Perseus Project.
 2. Isocrate. "1.8". Isocrates (in Greek). With an English Translation in three volumes, by George Norlin, Ph.D., LL.D. Cambridge, MA; London: Harvard University Press; William Heinemann Ltd.CS1 maint: unrecognized language (link) At the Perseus Project.
 3. According to Walter Burkert.[ఉల్లేఖన అవసరం]
 4. Kerényi, p. 186.
 5. Ruck, Carl; Danny Staples (1994). The World of Classical Myth. Durham, NC, USA: Carolina Academic Press. p. 169.
 6. Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 2.5.1–2.5.12.
 7. http://www.theoi.com/Ther/LeonNemeios.html
 8. Kerenyi, The Heroes of the Greeks (angelo) 1959:144.
 9. Strabo, viii.3.19,Pausanias, v.5.9; Grimal 1987:219.
 10. "Maps of Mount Olympus" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-09-21. Retrieved 2020-01-03.
 11. 11.0 11.1 Bibliotheca 2.5.7
 12. Stephen M. Trzaskoma; R. Scott Smith; Stephen Brunet; Thomas G. Palaima (1 March 2004). Anthology of Classical Myth: Primary Sources in Translation. Hackett Publishing. p. 226. ISBN 1-60384-427-9.
 13. Yiannis G. Papakostas, Michael D. Daras, Ioannis A. Liappas, and Manolis Markianos. "Horse madness (hippomania) and hippophobia". History of Psychiatry 2005; 16; 467
 14. Pseudo-Apollodorus. Bibliotheca, 2.5.10.
 15. Libya was the generic name for North Africa to the Greeks.
 16. Stesichorus, fragment, translated by Denys Page.
 17. Kerenyi, The Heroes of the Greeks, 1959, p.172, identifies him in this context as Nereus; as a shape-shifter he is often identified as Proteus.
 18. In some versions of the tale, Hercules was directed to ask Prometheus. As payment, he freed Prometheus from his daily torture. This tale is more usually found as part of the story of the Erymanthian Boar, since it is associated with Chiron choosing to forgo immortality and taking Prometheus' place.
 19. Pseudo-Apollodorus ii. 5; Hyginus, Fab. 31
Sources
 • Burkert, Walter (1985). Greek Religion. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press.