అకశేరుకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
The common fruit fly, Drosophila melanogaster, has been the subject of much research

అకశేరుకాలు (లాటిన్: Invertebrata), వెన్నెముక లేకుండా ఉన్న జంతువు (ఒక బహుళ-సెల్యులార్ యుకర్యోట్). జంతువుల జాతు సమూహంలో 97% కలిగివున్నవి-అన్ని జంతువులు కార్డేటా subphylum Vertebrata లో ఆ తప్ప (చేపలు, ఉభయచరాలు, సరీసృపాలు, పక్షులు,, క్షీరదాలు).

అకశేరుకాలు paraphyletic సముహంని స్తపిస్తుంది. Urochordata, Cephalochordata: ఒక సాధారణ బహుకణ, యూకారియోటిక్ పూర్వీకుడు ఇచ్చిన, అన్ని కలిగి phyla భాషావర్గము Chordata మూడు subphyla రెండు కలిసి అకశేరుకాలు అవుతున్నాయి. సకశేరుకాలు ఒకసారి కంటే ఎక్కువ వారి అసలు క్లస్టర్ నకిలీ కలిగి ఉండగా ఈ రెండు, అదనంగా అన్ని ఇతర తెలిసిన అకశేరుకాలు,, Hox జన్యువుల ఒకే ఒక క్లస్టర్ ఉన్నాయి.

లక్షణాలు

[మార్చు]

అన్ని అకశేరుకాల మధ్య ఉమ్మడిగా ఉన్న లక్షణం ఒక వెన్నెముక లేకపోవడంతో ఉంది: ఈ అకశేరుకాలు, సకశేరుకాలు, మధ్య ఒక ప్రత్యేకత సృష్టిస్తుంది. జంతువులు ఉండటం, అకశేరుకాలు heterotrophs,, పడుతుంది ఇతర జీవుల రూపంలో జీవనోపాధి అవసరం. వారి కణాలు కూడా దృఢమైన సెల్ గోడలు లేకపోవడం. అలాంటి Porifera గా కొన్ని మినహాయింపులు, తో, అకశేరుకాలు సాధారణంగా వేరుగా కణజాలముల కూర్చిన సంస్థలు ఉన్నాయి. వాటిలోలో ఒకటి లేదా రెండు చిత్రాలలో ఒక జీర్ణ గది సాధారణంగా కూడా ఉంది.

అనేక అకశేరుకాలు లైంగిక పునరుత్పత్తి ద్వారా పునరుత్పత్తి చెందుతాయి. వారు కొన్ని ప్రత్యేక పునరుత్పత్తి చిన్న ఉత్పత్తి క్షయకరణ విభజన చేయించుకోవాలని ఇది కణాలు, మొటైల్ spermatozoa లేదా పెద్ద, కాని మొటైల్ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి కణములు. కొత్తవి చెందుతాయి, ఇతరాలు అలైంగిక పునరుత్పత్తి సామర్థ్యం కలిగి ఉంటాయి zygotes, రూపంలో ఈ ఫ్యూజ్ లేదా కొన్నిసార్లు, పునరుత్పత్తి రెండు పద్ధతులు.

యివి చదవండి

[మార్చు]
  • Hyman, L. H. 1940. The Invertebrates (6 volumes) New York : McGraw-Hill. A classic work.
  • Anderson, D. T. (Ed.). (2001). Invertebrate zoology (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
  • Brusca, R. C., & Brusca, G. J. (2003). Invertebrates (2nd ed.). Sunderland, Mass. : Sinauer Associates.
  • Miller, S.A., & Harley, J.P. (1996). Zoology (4th ed.). Boston: WCB/McGraw-Hill.
  • Pechenik, Jan A. (2005). Biology of the invertebrates. Boston: McGraw-Hill, Higher Education. pp. 590 pp. ISBN 0-07-234899-2.
  • Ruppert, E. E., Fox, R. S., & Barnes, R. D. (2004). Invertebrate zoology: a functional evolutionary approach. Belmont, CA: Thomas-Brooks/Cole.

యితర లింకులు

[మార్చు]