అబ్బె-కోనిగ్ పట్టకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
In this image, the bottom left and right corners of the prism are not needed and have been cut off to reduce weight.

అబ్బే - కోనిగ్ పట్టకం అనేది ఒక పరావర్తన పట్టకం. దీనిని తలక్రిందులైన ప్రతిబింబం (180° ల భ్రమణం) ఏర్పరచడానికి ఉపయోగిస్తారు. వీటిని సాధారణంగా బైనాక్యులర్స్, టెలిస్కోపులలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ పట్టకానికి ఎర్నస్ట్ అబ్బే, ఆల్బర్ట్ కోనిగ్ అనే శాస్త్రవేత్తల పేరుతో నామకరణం చేయడం జరిగింది.

ఈ పట్టకం రెండు దృశాపరంగా అతుకబడిన రెండు పట్టకాలతో తయారుచేయబడి ఉండి, సౌష్టవంగా గుల్లగా V - ఆకారంలో ఉంటుంది. కాంతి కిరణాలు ఒక తలంపై పతనం చెందినపుడు అంతరంగా 30° వాలు తలంపై పరావర్తనం చెందుతుంది. తరువాత దిగువ గల పట్టకం యొక్క పై తలంపై పరావర్తనం చెందుతుంది. తరువాత కాంతి ఎదురుగా ఉన్న 30° తలంపై పరావర్తనం చెంది వెలుపలికి వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో వస్తువు యొక్క తలక్రిందులైన ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది.

మూలాలు

[మార్చు]