అమిస్ ప్రజలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పంటల పండుగ

అమిస్ (చైనీస్: 阿美族; pinyin: āměi-zúpinyinచైనీస్: 阿美族; pinyin: āměi-zú; also Ami or Pangcah) తైవాన్ లో జీవించే ఆస్ట్రోనేషియన్ జాతి ప్రజలు. వారు ఆస్ట్రోనేషియన్ భాష అయిన అమిస్ భాష మాట్లాడుతూంటారు, తైవాన్ లో అధికారికంగా గుర్తింపు కలిగిన 16 ఆదిమ జాతుల్లో అమిస్ ఒకటి. సంప్రదాయిక అమిస్ జాతీయుల ప్రాంతం నడిమి పర్వతాలు, పసిఫిక్ కోస్తా మైదానంలోని కోస్తా పర్వతాలు మధ్యలోని పొడవాటి, సన్నటి లోయ.

2014లో అమిస్ ప్రజలు 200,604 మంది ఉన్నారు. తైవాన్ మొత్తం ఆదిమ జనాభాలో ఇది 37.1 శాతంగా ఉంది, తద్వారా అమిస్ ప్రజలు తైవానీస్ ఆదిమ ప్రజల్లో అతిపెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. The Amis are primarily fishermen due to their coastal location. They are traditionally matrilineal. Traditional Amis villages were relatively large for indigenous groups, typically between 500 and 1,000. In today's Taiwan, the Amis also comprise the majority of "urban aboriginals" and have developed many urban communities all around the island. In recent decades, Amis have also married exogamously to Han as well as other indigenous people.