అలారం క్లాక్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
"కీ" తిప్పటం ద్వారా పనిచేసే సాంప్రదాయ యాంత్రక, స్ప్రింగ్ అలారం క్లాక్

అలారం క్లాక్ (Alarm clock, Alarm - అలారం) అనేది పేర్కొన్న సమయంలో వ్యక్తి లేదా వ్యక్తుల బృందాన్ని అప్రమత్తం చేసేందుకు రూపొందించిన ఒక గడియారం.