అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అల్లావుద్దిన్ ఖిల్జీ (పరిపాలన కాలం 1296-1316) ఢిల్లీ ని రాజధానిగా చేసుకుని  భారత ఉపఖండాన్ని  పరిపాలించాడు.అల్లావుద్దిన్ ఖిల్జీ  రెండవ అలెగ్జాండర్ గా తన నాణేల మీద ముద్రించుకున్నడు.అల్లావుద్దిన్ ఖిల్జీ తన మామ ఢిల్లి సుల్తాన్ జలాలుద్దిన్ ఖిల్జీ ని చంపి సింహాసనానికి  వచ్చాడు .అల్లావుద్దిన్ ఖిల్జీ  1290 లో తన మామ  కుమార్తె మల్లిక ను వివాహం చేసుకున్నాడు. 1291 లో కార ప్రాంత గవర్నర్ గా జలాలుద్దిన్ ఖిల్జీ చేత నియమించబడ్డాడు. ఖిల్జీల   వంశంలో అల్లావుద్దిన్ ఘనుడు. అల్లావుద్దిన్  ఖిల్జీ రాజ్యానికి రాగానే అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు.జలాలి ప్రభువుల తిరుగుబాటూ, మంగోలుల దాడూలు, రాజపుత్రుల సమస్యలు ఎదుర్కొవలసివచ్చింది. అల్లావుద్దిన్ సమస్యలను తన సైనిక బలంతో ఎదుర్కొని వీశాలరాజ్యాన్ని స్థాపించాడు.

పశ్చిమ భారతదేశ  దండయాత్ర[మార్చు]

 అల్లావుద్దిన్ ఖిల్జీ  గుజరాత్ మీద 1299 లో మరియు 1304 లో దాడీ  చేసి దోచుకున్నాడూ, రణథంబోర్ ను 1301లో, చిత్తూరు ను 1304లో, మల్వాను 1305 లో, శివాన ను 1308 లో, జలోర్  ను 1311 లో ఆక్రమీంచాడు.

దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్ర[మార్చు]

 అల్లావుద్దిన్ దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్ర ను  మొదటగా యాదవుల మీద 1308లో జరిగింది.వరంగల్లు మీద 1310 లో ద్వారసముద్రం మీద 1311 లో దాడీ చేసి  వారిని తన సామంతులుగా చేసుకుని వారి వద్ద నుండి కప్పాన్ని వసులు చేసాడు.

పరిపాలన[మార్చు]

అల్లావుద్దిన్ ఖిల్జీ ఖాలీఫా ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించలేదు.ఏ ముస్లిం అయీన సుల్తాన్ కావచ్చు.అతడే సర్వాధికారి. వీరి రాజ్యం సైనికబలం మీద ఆధారపడీవుండేది.అల్లావుద్దిన్ ఖిల్జీ జాగీర్దారి వ్యవస్త ను రద్దు చేసి, సిద్ద సైన్యాన్ని ఏర్పాటూ చేసే ప్రయత్నం చేసాడు.అలాగే సైనికులకు జీతాలను ఇచ్చు పద్దతిని, పదవిని సూచించు పేర్లను పెట్టూ పద్దతిని ప్రవేశపెట్టాడు

ఆర్థిక వ్యవస్థ[మార్చు]

అల్లావుద్దిన్ఖిల్జీ  ధరలను అదుపులో వుంచి ప్రజల, సైనికుల ఇబ్బందులను తొలగించాడు. వర్తకులందరు తమ పేర్లను నమోదు చేసే పద్దతిని ప్రవేశపెట్టాడు. తూకాలను కూడా అదుపులో వుంచాడు.

మూలాలు[మార్చు]