ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు[మార్చు]

ఇంతకు మునుపే బి.సి.లలో రిజర్వేషన్ పొందిన కులాలు (బి.సి.-బి. గ్రూపు) 1.దూదేకుల 2.లద్దాఫ్ 3.నూర్ బాషా 4.పింజారి

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇటీవల 4% రిజర్వేషన్లు పొందిన ముస్లిం సముదాయాలు (బి.సి.-ఇ. గ్రూపు)

కోటా పొందే కులాలు:

 • అచ్చుకట్లవాండ్లు, సింగలి, సింగంవాళ్లు, అచ్చుపనివాళ్లు, అచుకట్టువారు,
 • అత్తరు సాయిబులు, అత్తరోళ్లు
 • దోభీ ముస్లిం, ముస్లిం దోభీ, ధోబి ముసల్మాన్, తుర్కచక్ల, తుర్క చాకల, తురుక చాకలి, తులుక్కవన్నన్, టిసకలాస్, సకలాస్, చాకలాస్, ముస్లిమ్ రజకులు
 • ఫకీరు, ఫకీరు బుడ్‌బుడ్కి గంటి ఫకీర్, గంట ఫకీర్లు, ఫకీర్ బుడ్‌బుడ్కి, తురక బుడ్‌బుడ్కి, దర్వేష్ ఫకీర్
 • గారడీ ముస్లిమ్, గారడీ సాయిబులు, పాములవాళ్లు, కనికట్టువాళ్లు, గారడోళ్లు, గారడిగ
 • గోసంగి ముస్లిమ్, ఫకీర్ సాయెబులు
 • గుడ్డి ఎలుగువాళ్లు, ఎలుగుబంటువాళ్లు, ముసల్మాన్ కీలుగుర్రవాళ్లు
 • హజమ్ నాయి, నాయి ముస్లిమ్, నవీద్ ముస్లిం
 • లబ్బి, లబ్బాయి, లబ్బన్, లబ్బ
 • ఫకీర్ల, బోరెవాలె, దీర ఫకీర్లు, బొంతల
 • ఖురేషి, కురేషి, ఖాసబ్, మరాఠి ఖాసబ్, కాటిక్, ఖాటిక్ ముస్లిం, కాసాబ్, ముస్లిం కటిక.
 • షైక్, షేక్
 • సిద్ధి యాబ, హబ్సి, జసి
 • తుర్క కాశ, కుక్కుకొట్టే జింటసాయిబులు, చక్కిటకానెవాలె, తిరుగుడు గుంటలవారు, తిరుగాటిగంట్ల, రోళ్లకు కక్కు కొట్టెవారు, పట్టర్ ఫోదులు, చక్కటకారె, తురక కాశ
 • ఇతర కులాలు : (సయ్యద్, సైద్, సాయియద్, ముషేక్, ముఘల్, మొఘల్, పఠాన్, ఇరానీ, అరబ్, బొహర, బొహ్ర, షియా ఇమామి ఇస్మాయిల్, ఖోజా, కట్చి మెమన్, జమాయట్, నవాయత్ మినహాయించి)

ఇవీ చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]