ఆదిలక్ష్మి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
నారాయణ తిరుమల లో ఆదిలక్ష్మి.

ఆదిలక్ష్మి అష్టలక్ష్ములు లో మొదటి దేవత.

  1. ఆదిలక్ష్మి (సినిమా), 2006 తెలుగు సినిమా.