ఇంటర్లింగ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Unde yelb.svg

ఇంటర్లింగ్, వాస్తవానికి ఆక్సిడెంటల్, 1922లో సృష్టించబడిన అంతర్జాతీయ సహాయక భాష మరియు 1949లో పేరు మార్చబడింది. దీని సృష్టికర్త, ఎడ్గార్ డి వాల్, గరిష్ట వ్యాకరణ క్రమబద్ధత మరియు సహజ స్వభావాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించారు. పదజాలం వివిధ భాషల నుండి ముందుగా ఉన్న పదాలు మరియు గుర్తించబడిన ఉపసర్గలు మరియు ప్రత్యయాలను ఉపయోగించే ఉత్పన్న వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటుంది.