ఇనాం భూములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇనాం భూములు సమాజంలో సేవ చేసిన వారికి, విశిష్ట వ్యక్తులకు దేవాలయాలకు రాజుల కాలంలో ఇవ్వబడని భూములను ఇనాం భూములు అంటారు. ముస్లిం పాలక వ్యవస్థ లో జాగీర్లు గా పిలువబడ్డాయి. ఇనాం భూముల మెజర్ ఇనాం, మైనర్ ఇనాం అని పిలిచేవారు.

భూమి శిస్తు వసూలు పద్దతి[మార్చు]

1882 లో శాశ్వత శిస్తు వసూలు పద్దతి ప్రవేశ పెట్టారు. ఇనాం భూముల 3 రకాలుగా పరిగణించేవారు.. 1 శిస్తు మదింపు చేయడానికి జమీందారీ భాగంగా గుర్తించిన భూములు.

2 జమీందారీ పద్ధతి అమలు చేసిన తరువాత ఇవ్వబడిన భూములు.

3 జమీందారీ పద్ధతిలో మినహాయించి భూములు.

మూలాలు[మార్చు]