కళాకారుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
జోహాన్ వుల్ఫ్‌గ్యాంగ్ వోన్ గేథే ప్రముఖ జర్మన్ కళాకారుడు. ఇతను కవిత్వం, నాటకం, గద్యం, వేదాంతం, దృశ్య కళలు,, సైన్స్ రంగాలలో ప్రసిద్ధి చెందాడు.

కళాకారుడు అనగా ఒక వ్యక్తి తన ఒప్పందంలో ఒకటి లేదా ఎక్కువ ఏదైనా ఒక విశాలమైన ప్రతిమ యొక్క కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన కళను సాధన ద్వారా సృష్టించి ప్రదర్శించే ఒక కళా నైపుణ్యం కలవాడు.

నిఘంటువుల వివరణ[మార్చు]

కళను సృష్టించే వాడు కళాకారుడు.

కళాకారుడు కళను తన ఉద్యోగ బాధ్యత వలె సృష్టిస్తాడు.

కళాకారుడు చురుకుగా తన నైపుణ్యాన్ని సాధిస్తాడు.