ఎగిరే పళ్ళాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎగిరే పళ్ళెం ఫొటో

గ్రహాంతర వాసులు ఈ భూమి మీదకు లేదా విశ్వంలో గ్రహాల మధ్య ప్రయాణించడానికి ఉపయోగించే వాహనాలు. వీటినే U.F.O (Unidentified Flying Objects) అని అంటారు. దీనికి సంబందించిన శాస్త్రాన్ని యుఫొలజి (Ufology) అని అంటారు.