ఎస్.జయరామరెడ్డి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇతను అనంతపురం హేతువాద సంఘం స్థాపకుడు.

రచనలు[మార్చు]

  1. చైతన్యగీత 1986
  2. జనవేదం 1991
  3. సుజరె వచన గేయాలు 1995
  4. భావవిప్లవ జ్వాలలు 1996
  5. రామాయణం -వాస్తవికత 1997
  6. సత్యాన్వేషణ (స్వస్తత ప్రార్ధనలపై సవాల్ )1999
  7. పునర్జన్మ వృత్తాంతాలు 1999
  8. హేతువాదం 2000
  9. సుజరె జ్ఞాన దీపిక