ఏలియమ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏలియమ్
Allium flavum
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Genus:
ఏలియమ్

Type species
Allium sativum

ఏలియమ్ (లాటిన్ Allium) పుష్పించే మొక్కలలో ఏలియేసి కుటుంబానికి చెందిన ప్రజాతి.

కొన్ని జాతులు

[మార్చు]

Allium acuminatum — tapertip onion
Allium ampeloprasum — (Broadleaf) wild leek

A. a. var. ampeloprasumelephant garlic
A. a. var. kurratkurrat
A. a. var. porrumleek

Allium anceps — twinleaf onion
Allium angulosum — mouse garlic
Allium aflatunense
Allium atrorubens — dark red onion
Allium caeruleum — blue globe onion
Allium campanulatum — dusky onion
Allium canadense — Canadian garlic
Allium cepa — garden onion
Allium cernuum — nodding onion
Allium chinense
Allium fistulosum — Welsh onion
Allium giganteum — giant onion
Allium hollandicum
Allium neapolitanum — white garlic
Allium nevii — Nevius' garlic
Allium nigrum — black garlic
Allium oleraceum — field garlic
Allium oschaninii — shallot
Allium paradoxum — Few-flowered garlic
Allium ramosum — wild Chinese chives
Allium sativum — cultivated garlic
Allium schoenoprasum — chives
Allium scorodoprasum — Sand leek
Allium sieberianum — Schult.f.
Allium textile — prairie onion
Allium tricoccum — wild leek, ramp
Allium triquetrum — three-cornered leek, triquetous garlic
Allium tuncelianum — Tunceli garlic
Allium tuberosum — Chinese chives
Allium ursinum — wild garlic, ramsons
Allium vineale — crow garlic, wild onion
See full list.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ఏలియమ్&oldid=2983942" నుండి వెలికితీశారు