కచ దేవయాని (నాటకం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కచ దేవయాని ముత్తరాజు సుబ్బారావు రచించిన నాటకం.

కచుడు దేవతల్లోని వాడు. మరణించినవారిని తిరిగి జన్మింపజేసే విద్య-మృతసంజీవని. దానిని సాధించేందుకు రాక్షసుల గురువైన శుక్రాచార్యుని వద్ద చేరి ఆయన కూతురు దేవయానిచే మోహింపజేసుకుని తుదకు ఆ విద్యను సాధిస్తాడు. ముత్తరాజు సుబ్బారావు కవి ఈ ఇతివృత్తాన్ని నాటకీకరించారు.

పాత్రలు[మార్చు]

పురుషులు
 • ఇంద్రుడు - స్వర్గాధిపతి
 • అగ్ని - దిక్పాలకుడు
 • వాయువు - దిక్పాలకుడు
 • వరుణుడు - దిక్పాలకుడు
 • బృహస్పతి - దేవగురువు
 • కచుడు - బృహస్పతి జేష్ఠపుత్రుడు
 • నారదుడు - దేవమౌని
 • వృషపర్వుడు - అసురేశ్వరుడు
 • శుక్రాచార్యుడు - అసురగురువు
 • దండుడు - అసురుడు
 • కుంభుడు - అసురుడు
 • నికుంభుడు - అసురుడు
స్త్రీలు
 • శర్మిష్ఠ - వృషపర్వుని కూతురు
 • దేవయాని - శుక్రాచార్యుని కూతురు
 • రంభ - దేవవేశ్య
 • నిర్మల - దేవయాని చెలికత్తె

మూలాలు[మార్చు]