కస్తూరి రంగకవి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రంగకవి ఒక ప్రముఖ కవి.ఈయన నియోగి బ్రాహ్మణుడు. వేంకటకృష్ణయామాత్య, కామాక్షమ్మల కుమారుడు.

రచయిత రచనలు[మార్చు]

ఇతర విశేషాలు[మార్చు]

ఆలూరి కుప్పన కవికి ఇతడు గురువు.క్రీ.శ. 1750 ప్రాంతములో ఫ్రెంచి గవర్నరు డూప్లే ప్రభువుకు దుబాసిగా ఉన్న ఆనందరంగ పిళ్ళె ఆస్థాన కవిగా కూడా ఇతడు పనిచేసాడు.