కొబ్బరి పీత

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కొబ్బరి పీత
Birgus latro climbing.jpg
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Subphylum:
Class:
Superorder:
Order:
Suborder:
Infraorder:
Superfamily:
Family:
Genus:
Birgus
Species:
B. latro
Binomial name
Birgus latro
DistributionCoconutCrab.png
Coconut crabs occur on most coasts in the blue area
Synonyms

Burgus latro (lapsus)[మూలాన్ని నిర్థారించాలి]

కొబ్బరి పీత (ఆంగ్లం Coconut crab) ఒక రకమైన పీత.