కౌసల్యా సుప్రజా రామ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
రామ లక్ష్మణుల గురువైన విశ్వామిత్రుడు నిద్రిస్తున్న శిష్యులను "కౌశల్యా సుప్రజారామ" శ్లోకంతో మేల్కొలుపుతాడు.

"కౌసల్యా సుప్రజారామ" అనే శ్లోకం శ్రీరామాయణంలో బాలకాండ లోనిది. రామ లక్ష్మణుల గురువైన విశ్వామిత్రుడు నిద్రిస్తున్న శిష్యులను ఈ శ్లోకంతో మేల్కొలుపుతాడు.

ఈ శ్లోకం శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో వేంకటేశ్వరుడిని మేల్కొలపడానికి కూడా ఆలపిస్తారు. ఇది తిరుమలలో బంగారు వాకిలి వద్ద ప్రతీ రోజూ ఉదయం దేవాలయ తలుపులను తెరిచే సందర్భంలో మొట్టమొదటగా ఆలపిస్తున్న శ్లోకం.

శ్లోకం:

కౌసల్యా సుప్రజారామ

పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే

ఉత్తిష్ఠ నరశార్ధూల   Nm

కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం


తా. కౌసల్యాదేవికి సుపుత్రుడవగు ఓ రామా! పురుషోత్తమా! తూర్పు తెల్లవారుచున్నది. దైవ సంబంధములైన ఆహ్నికములను చేయవలసియున్నది. కావున లెమ్ము.O OO.k

మూలాలు[మార్చు]