క్లాస్ట్రీడియేసి

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
Clostridiaceae
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
రాజ్యం: బాక్టీరియా
విభాగం: Firmicutes
తరగతి: Clostridia
క్రమం: Clostridiales
కుటుంబం: Clostridiaceae
Pribram, 1933
Genera

Acetanaerobacterium
Acetivibrio
Acidaminobacter
Alkaliphilus
Anaerobacter
Anaerotruncus
Anoxynatronum
Bryantella
Butyricicoccus
Caldanaerocella
Caloramator
Caloranaerobacter
Caminicella
Candidatus Arthromitus
క్లాస్ట్రీడియం
Coprobacillus
Dorea
Ethanologenbacterium
Faecalibacterium
Garciella
Guggenheimella
Hespellia
Linmingia
Natronincola
Oxobacter
Parasporobacterium
సార్సినా
Soehngenia
Sporobacter
Subdoligranulum
Tepidibacter
Tepidimicrobium
Thermobrachium
Thermohalobacter
Tindallia

క్లాస్ట్రీడియేసి (Clostridiaceae) ఒక రకమైన బాక్టీరియాకుటుంబం. దీనిలోని ముఖ్యమైన ప్రజాతి క్లాస్ట్రీడియం (Clostridium) ఆధారంగా ఈ పేరు వచ్చినది.