గాంధీ ఇర్విన్ ఒప్పందం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దీనిని రాజకీయ ఒప్పందం అంటారు, ఇది జాతిపిత మహాత్మా గాంధీకి మరియు ఇండియన్ వైస్రాయ్ ఇర్విన్ ల మధ్య మార్చి 5, 1931 లో రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశముల కొరకు జరిగింది. ఈ ఒప్పందం మొదటి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు హాజరు కాని గాంధీజీని రెండవ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు హాజరు పరుచుటకు గాను జరిగింది.


మూస:Uncategorized stub