గుంటూరు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గుంటూరు అన్నది ఒక పట్టణం. గుంటూరు అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచిస్తుంది: