గూగుల్ ప్లస్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యవహారికంగా గూగుల్ ప్లస్ అని కాని కొన్ని సందర్బాల్లొ జి.ప్లస్ అని పిలుస్తారు , ఇది ఒక సామాజిక గుంపు దీనిని గూగుల్ నిర్వహిస్తొంది.

ఈ సేవ 16 జూన్ ,2011 న ఆహ్వాన పద్దతిన మాత్రమే పరీక్షించటానికి ప్రవేశ పెట్టారు .