చర్చ:ఒలింపిక్ క్రీడలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒలింపిక్ క్రీడలు వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2008 సంవత్సరం, 07 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


ఒలింపిక్ క్రీడలు వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2008 సంవత్సరం, 22 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


ఒలింపిక్ క్రీడలు వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2009 సంవత్సరం, 6 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia

దయ చేసి ఈ వ్యాసాన్ని ఇప్పుడు జరుగుతున్న బీజింగ్ ఒలింపిక్స్ విషయాలతో తాజీకరించండి. తరువాత దీనిని ఈ వారం వ్యాసంగా పెడుదాము --కాసుబాబు - (నా చర్చా పేజీ) 15:01, 11 ఆగష్టు 2008 (UTC)