చర్చ:కనకదుర్గ ఆలయం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసాన్ని వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


నిసార్ అహ్మద్ 08:26, 16 డిసెంబర్ 2008 (UTC)

దుర్గాదేవి గుడి విజయవాడ వ్యాసంలోని అంశాన్ని ఇదివరకు ఉన్న ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.---- కె.వెంకటరమణ చర్చ 10:54, 3 ఏప్రిల్ 2014 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

వ్యాస చరిత్ర

[మార్చు]


 1. (ప్రస్తు • గత) 10:52, 3 ఏప్రిల్ 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (200 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (4 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 2. (ప్రస్తు • గత) 10:52, 3 ఏప్రిల్ 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (72 బైట్లు) (-2,867)‎ . . (కనకదుర్గ గుడి లో విలీనం చేసితిని) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు • గత) 16:47, 18 డిసెంబరు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,939 బైట్లు) (+61)‎ . . ({{విలీనం|కనకదుర్గ గుడి}}) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 4. (ప్రస్తు • గత) 16:43, 18 డిసెంబరు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,878 బైట్లు) (+36)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 5. (ప్రస్తు • గత) 12:11, 16 డిసెంబరు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,842 బైట్లు) (-3)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 6. (ప్రస్తు • గత) 11:46, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,845 బైట్లు) (+105)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 7. (ప్రస్తు • గత) 11:27, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,740 బైట్లు) (+187)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 8. (ప్రస్తు • గత) 11:21, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,553 బైట్లు) (+18)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 9. (ప్రస్తు • గత) 11:20, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,535 బైట్లు) (+197)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 10. (ప్రస్తు • గత) 11:15, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,338 బైట్లు) (+84)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 11. (ప్రస్తు • గత) 11:11, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,254 బైట్లు) (+144)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 12. (ప్రస్తు • గత) 11:09, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,110 బైట్లు) (+277)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 13. (ప్రస్తు • గత) 11:06, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,833 బైట్లు) (+94)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 14. (ప్రస్తు • గత) 11:04, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,739 బైట్లు) (+97)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 15. (ప్రస్తు • గత) 11:02, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,642 బైట్లు) (+70)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 16. (ప్రస్తు • గత) 10:59, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,572 బైట్లు) (+58)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 17. (ప్రస్తు • గత) 10:58, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,514 బైట్లు) (+61)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 18. (ప్రస్తు • గత) 10:57, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,453 బైట్లు) (+102)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 19. (ప్రస్తు • గత) 10:56, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,351 బైట్లు) (+74)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 20. (ప్రస్తు • గత) 10:55, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,277 బైట్లు) (+305)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 21. (ప్రస్తు • గత) 10:50, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (972 బైట్లు) (+405)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 22. (ప్రస్తు • గత) 10:21, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (567 బైట్లు) (+93)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 23. (ప్రస్తు • గత) 10:18, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (474 బైట్లు) (+184)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 24. (ప్రస్తు • గత) 10:12, 16 డిసెంబరు 2013‎ Pillaanusha3 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (290 బైట్లు) (+290)‎ . . (కొత్త పేజీ: విజయవాడ లో ప్రసిద్ది చె0దిన దేవాలయం దుర్గాదేవి ఆలయ0.ఇక్కడ ప...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)