చర్చ:కోలాటం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

"కోలాటనృత్యాలు" కూర్పుల చరితం[మార్చు]

"కోలాట నృత్యాలు" లోని వ్యాస అంశాలు యిదివరకు ఉన్న వ్యాసం "కోలాటం" లోయున్నందున అందులో విలీనం చేసితిని.--Plume pen w.gif-- కె.వెంకటరమణ చర్చ 16:47, 23 ఆగష్టు 2013 (UTC)


 • (ప్రస్తు • గత) 16:45, 23 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (181 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:45, 23 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (53 బైట్లు) (-31,892)‎ . . (ఈ వ్యాసం లోని అంశాన్ని కోలాటం వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 05:56, 19 ఆగష్టు 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,945 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎కోపులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:29, 25 జూలై 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (31,944 బైట్లు) (+65)‎ . . (వర్గం:జానపద కళారూపాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:29, 25 జూలై 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,879 బైట్లు) (+60)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:23, 25 జూలై 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,819 బైట్లు) (-57)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:46, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,876 బైట్లు) (-3)‎ . . (→‎;ఆటగాళ్ళ అలంకరణ:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:46, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,879 బైట్లు) (+10)‎ . . (→‎;కోలాటానికి కొన్ని కావాలి:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:44, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,869 బైట్లు) (+24)‎ . . (→‎;కోపులు:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:43, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,845 బైట్లు) (+2)‎ . . (→‎;కోలాట ప్రస్తావన:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:42, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,843 బైట్లు) (0)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:40, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,843 బైట్లు) (+41)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:32, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,802 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎;జడకోపులో బాలికలు:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:31, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,801 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎;కోలాట సామగ్రి:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:31, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,800 బైట్లు) (-11)‎ . . (→‎;కోలాటానికి కొన్ని కావాలి:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:29, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,811 బైట్లు) (+2)‎ . . (→‎ఉసెత్తుకోవడం:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:29, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,809 బైట్లు) (-1)‎ . . (→‎;కోపులు:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:27, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,810 బైట్లు) (+547)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:24, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,263 బైట్లు) (+2)‎ . . (→‎;కోపులు:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:22, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,261 బైట్లు) (-1)‎ . . (→‎రూపాంతరాలూ - పర్యాయ పదాలూ:;ఉద్ది:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:21, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,262 బైట్లు) (+3)‎ . . (→‎;కోలాట నృత్యాలు:) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:20, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,259 బైట్లు) (-5)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:14, 19 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,264 బైట్లు) (+58)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:11, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (31,206 బైట్లు) (+2,332)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:11, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (28,874 బైట్లు) (+2,357)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:10, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (26,517 బైట్లు) (+3,984)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:09, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (22,533 బైట్లు) (+2,735)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:09, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (19,798 బైట్లు) (+2,483)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:08, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (17,315 బైట్లు) (+4,174)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:07, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (13,141 బైట్లు) (+2,833)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:06, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,308 బైట్లు) (+4,453)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:05, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,855 బైట్లు) (+3,781)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:05, 18 జూలై 2013‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,074 బైట్లు) (+2,074)‎ . . (కొత్త పేజీ: ;కోలాట నృత్యాలు: ఆంధ్ర ప్రజాజీవితంలో అన్ని జానపద కళా రూపాలతో ...)