చర్చ:గద్వాల సంస్థానం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గద్వాల సంస్థాన రాజుల వంశవృక్షం-మరింత సమాచారం[మార్చు]

వెంకటరమణ గార్కి నమస్కారాలు. గద్వాల సంస్థాన రాజుల వంశవృక్షాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దినందుకు ధన్యవాదాలు. వంశవృక్షానికి సంబంధించిన అధనపు సమాచారాన్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. గద్వాల సంస్థానముపేజీలో పొందుపరుచగలరు.--Naidugari Jayanna (చర్చ) 17:32, 18 జనవరి 2015 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

గద్వాల సంస్థాన వంశవృక్షం[మార్చు]

బక్కమ్మ

|
↓(పెంపుడు కుమారుడు)

పెద శోభనాద్రి|పెదసోమ భూపాలుడు|సోమనాద్రి (1663-1712)

 రాణి అమ్మక్కమ్మ || రాణి లింగమ్మ
(సోమనాద్ర పెద్దభార్య)||(సోమనాద్రి చిన్నభార్య)
(1746-47)     (1747-60)
           |
           ↓(దత్తపుత్రుడు)
          రాజా తిరుమలరావు (1760-64)
     రాణి మంగమ్మ  || రాణి చొక్కమ్మ
  (తిరుమలరావు పెద భార్య)  || (తిరుమలరావు చిన్న భార్య) −−−−−−−−−−−−−−−−−→ రాజా రామరాయలు (1768-83)
   (1764- ... )       (1764- 68)             (చొక్కమ్మ మరిది)
              | (చొక్కమ్మ కుమారులు)
              ↓ (రాజ రామరాయల పెంపుడు కుమారులు)
        ↓ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ↓
   రాజా చినసోమభూపాలుడు          రాజా చిన రామభూపాలుడు
     (1784-1815)             (1816-28)
                         |
                         ↓(ఏకైక కుమారై)
                        లింగమ్మ  −−−−−−−−|భర్త| రాజా సీతారామభూపాలుడు (రాజా చిన రామభూపాలుడి ఇల్లరికపు అల్లుడు)
                     (రా.సీ.రా.భూ. రెండవ భార్య)          (1828-61)
                      (1861-63)              వెంకటలక్ష్మమ్మ  ||    అనంతమ్మ
                         |          (రా.సీ.రా.భూ. మొదటి భార్య)    (రా.సీ.రా.భూ.మూడవ భార్య)
                         |(లింగమ్మ దత్తపుత్రుడు)       (1867-87)
                         ↓                 | 
                     రాజా సోమభూపాలుడు              | (వెంకటలక్ష్మమ్మ దత్తపుత్రుడు)
                      (1863-66)                ↓
                                        రాజా రామభూపాలుడు
                                          (1887-1923)
                                          |భార్య||రాణి లక్ష్మీదేవి (1923-35)
                                          |
                                          | (దత్తపుత్రుడు)
                                          ↓
                                      రాజా చిన సీతరామభూపాలుడు
                                        (1935-46)
                                        ||భార్య||రాణి ఆదిలక్ష్మిదేవమ్మ (1946-47)