చర్చ:చాణక్యుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చాణక్యుడు గొప్ప రాజకీయ్వేత్త. ఈతనిని కౌటిల్యుడు అని కూడా పిలుస్తారు. చాణక్యుని ప్రసిద్ద గ్రంధాలు "అర్ధశాస్త్రం", "చాణక్య నీతి".

వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకి ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు సమాచారం అందుబాటులోకిలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియాలోని తెలుగు పుస్తకాలు జాబితా చేసి ఆ పుస్తకాల ద్వారా వికీపీడియాలోని వ్యాసాలు అభివృద్ధి చేయడం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


చాణక్యుడు గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి