చర్చ:జాంబవంతుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • నర్మా జలం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉంది.--t.sujatha 05:13, 20 సెప్టెంబర్ 2008 (UTC)
"నర్మదా జలం" - పొరపాటుగా వ్రాశాను --కాసుబాబు - (నా చర్చా పేజీ) 10:33, 20 సెప్టెంబర్ 2008 (UTC)
  • ఓహో అలాగా దానికి అర్ధమేదో ఉందనుకున్నాను లెండి.--t.sujatha 14:44, 21 సెప్టెంబర్ 2008 (UTC)