చర్చ:జాజిరెడ్డిగూడెం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Untitled[మార్చు]

నల్గొన్ద జిల్లా లొని అనెక పెద్ద గ్రామాలలొ జజిరెద్దిగుదెమ్ ఒకతి.ఈ గ్రామం ముసి నది ఒద్దున ఉన్నదిఈఎ గ్రామానికి ముసి నది తాగు మరియు సాగు నీతి అవసరాలు తీరచతమె కాకున్ద అథ్యన్థ ఆహ్లాద కరమైన వాతావరనాన్ని కూదా అన్దిస్తున్ది.ఈ గ్రామంలొ అనెక రకాలైన వ్రుథుల వారు జీవనమ్ సాగిస్తున్న్నారు.ఈ గ్రామం వాస్థవ్యులు ఛాల మన్ధి అనెక రన్గాలలొ తమ నైపున్యాన్ని కనపరుస్థున్నరు. .......యమ్.వి.యస్.షర్మ

name to jajireddygudem[మార్చు]

జాజిరెడ్డిగూడెం గ్రామానీకీ ఆ పెరు జార్జ్ రెడ్డి అన్నె తెలాంగాన సాయధ పొరాటా వీరుని మీదుగా మెదలయ్యెను.

my village[మార్చు]

అందమైన గ్రామం,అనుబందాలు పెనవెసుకున్నగ్రామం.