చర్చ:జైన మతం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Updated DYK query.svg జైన మతం వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2008 సంవత్సరం, 29 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా


Updated DYK query.svg జైన మతం వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2013 సంవత్సరం, 15 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా


Cscr-featured.svg జైన మతం వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2014 సంవత్సరం, 22 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia

జైన మతం గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి