చర్చ:న్యూటన్ సూత్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

న్యూటన్ మూడు సూత్రాలు[మార్చు]

న్యూటన్ మూడు సూత్రాలు వ్యాసాన్ని ఈ వ్యాసంలో విలీనం చేసితిని.-- కె.వెంకటరమణ 04:52, 5 ఏప్రిల్ 2015 (UTC)

వ్యాస చరిత్ర[మార్చు]

 • (ప్రస్తు • గత) 04:51, 5 ఏప్రిల్ 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (209 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:51, 5 ఏప్రిల్ 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (81 బైట్లు) (-11,727)‎ . . (న్యూటన్ సూత్రాలు లో విలీనం చేసితిని) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:48, 7 డిసెంబరు 2014‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,808 బైట్లు) (-17)‎ . . (→‎అవలోకనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:47, 7 డిసెంబరు 2014‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,825 బైట్లు) (+12)‎ . . (→‎అవలోకనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:45, 7 డిసెంబరు 2014‎ Bhaskaranaidu (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,813 బైట్లు) (+2)‎ . . (→‎న్యూటన్ గతి సూత్రాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:40, 7 డిసెంబరు 2014‎ కోటేశ్వరరావు చల్లా (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,811 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎ఇంపల్స్) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:39, 7 డిసెంబరు 2014‎ కోటేశ్వరరావు చల్లా (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,810 బైట్లు) (+89)‎ . . (→‎అవలోకనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 20:19, 6 జూన్ 2014‎ RahmanuddinBot (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (11,721 బైట్లు) (-99)‎ . . (Wikipedia python library) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:09, 14 ఏప్రిల్ 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,820 బైట్లు) (+6)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:08, 14 ఏప్రిల్ 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,814 బైట్లు) (+138)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:39, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,676 బైట్లు) (+2)‎ . . (→‎న్యూటన్ మూడవ చట్టం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:39, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (11,674 బైట్లు) (+896)‎ . . (→‎న్యూటన్ మూడవ చట్టం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:36, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,778 బైట్లు) (+336)‎ . . (→‎చలనశీల మాస్ వవ్యవస్థలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:35, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,442 బైట్లు) (+135)‎ . . (→‎ఇంపల్స్) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:33, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,307 బైట్లు) (-38)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:31, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,345 బైట్లు) (+199)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:22, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,146 బైట్లు) (+92)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:17, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (10,054 బైట్లు) (+198)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:14, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (9,856 బైట్లు) (+195)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:51, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (9,661 బైట్లు) (-60)‎ . . (→‎న్యూటన్ రెండవ సూత్రము) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:50, 13 ఏప్రిల్ 2014‎ Bindu inti (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (9,721 బైట్లు) (+9,721)‎ . . (కొత్త పేజీ: ==న్యూటన్ గతి సూత్రాలు== న్యూటన్ గతి సూత్రాలు క్లాసికల్ మెకాని...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)