చర్చ:పాలెగాళ్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Updated DYK query.svg పాలెగాళ్లు వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2013 సంవత్సరం, 44 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా


Cscr-featured.svg పాలెగాళ్లు వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2016 సంవత్సరం, 48 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia

పాలెగాళ్లు గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి