చర్చ:ఫిరోజ్ గాంధీ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఫిరోజ్ గాంధీ వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2020 సంవత్సరం, 32 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


ఫిరోజ్ గాంధీ వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2022 సంవత్సరం, 37 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia