చర్చ:బండి గురివింద

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బండి గురివింద ఆకులో మంచి వైద్య లక్షణాలు కలవు. అవి ఎక్కడ దొరకుతాయి? ఆ బండి గురివింద ఆకు ఎలా ఉంటుంది? ఎవరైనా ఆ ఆకు బొమ్మ ఇక్కడ చూపించండి.