చర్చ:బంధువు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బందువులు గురించి నిర్వచనము లేదు, బందువులు గురించి నిర్వచనము ఇచ్చి ఆ నిర్వచనములో కుటుంబముకు దారి ఇవ్వటము సమంజసముగా వుంటుంది.

"చుట్టరికాలు" కూర్పుల చరితం

[మార్చు]

"చుట్టరికాలు" "బంధువు" అనేవి ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మరియు రెండు వ్యాసాలలోనూ ఒకే విషయం యున్నందున విలీనంచేసితిని.-- కె.వెంకటరమణ 00:33, 5 ఏప్రిల్ 2015 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

వ్యాస చరిత్ర

[మార్చు]
 • (ప్రస్తు • గత) 00:23, 5 ఏప్రిల్ 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (181 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 00:22, 5 ఏప్రిల్ 2015‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (53 బైట్లు) (-4,971)‎ . . (బంధువు లో విలీనం చేసితిని.) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:07, 5 జూన్ 2014‎ RahmanuddinBot (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,024 బైట్లు) (-6)‎ . . (Wikipedia python library) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:08, 31 జూలై 2011‎ 59.97.248.68 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (5,030 బైట్లు) (+108)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:46, 27 జూలై 2011‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (4,922 బైట్లు) (+352)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:35, 27 జూలై 2011‎ JVRKPRASAD (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (4,570 బైట్లు) (+337)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:20, 27 జూలై 2011‎ Talapagala VB Raju (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,233 బైట్లు) (+91)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 14:26, 27 జూలై 2011‎ Talapagala VB Raju (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,142 బైట్లు) (+60)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:47, 29 జూలై 2009‎ కిరణ్మయి (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,082 బైట్లు) (-10)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:41, 29 జూలై 2009‎ కిరణ్మయి (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,092 బైట్లు) (0)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 16:40, 29 జూలై 2009‎ కిరణ్మయి (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,092 బైట్లు) (+1,934)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 07:19, 29 జూలై 2009‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,158 బైట్లు) (+47)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 07:18, 29 జూలై 2009‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,111 బైట్లు) (+28)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 06:39, 29 జూలై 2009‎ కాసుబాబు (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (2,083 బైట్లు) (+176)‎ . . (ఇదే పేరుగల తెలుగు సినిమా కొరకు చుట్టరికాలు (సినిమా) చూడండి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 15:32, 18 జనవరి 2009‎ JVANJANEYULU (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,907 బైట్లు) (+2)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 17:58, 13 నవంబర్ 2006‎ T.sujatha (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (1,905 బైట్లు) (+883)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 07:30, 8 నవంబర్ 2006‎ T.sujatha (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (1,022 బైట్లు) (+10)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 07:29, 8 నవంబర్ 2006‎ T.sujatha (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (1,012 బైట్లు) (+3)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 07:27, 8 నవంబర్ 2006‎ T.sujatha (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (1,009 బైట్లు) (+5)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 07:17, 8 నవంబర్ 2006‎ T.sujatha (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (1,004 బైట్లు) (+921)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 20:26, 16 ఆగష్టు 2006‎ వైజాసత్య (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (83 బైట్లు) (-405)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 11:35, 16 ఆగష్టు 2006‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (488 బైట్లు) (+372)‎ . . (వైజ్‌బాట్:యాంత్రిక పేజీ సృష్టి - append on bottom) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 04:48, 24 ఫిబ్రవరి 2006‎ Chaduvari (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (116 బైట్లు) (+51)‎ . . (+mUsa, vargaM) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 23:42, 23 ఫిబ్రవరి 2006‎ Ppatimalla (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (65 బైట్లు) (-70)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:00, 8 జూన్ 2005‎ 65.29.60.121 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (135 బైట్లు) (+1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 • (ప్రస్తు • గత) 19:00, 8 జూన్ 2005‎ 65.29.60.121 (చర్చ • నిరోధించు)‎ . . (134 బైట్లు) (+134)‎