చర్చ:భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు కు సంబంధించిన క్రింది కూర్పులను ఈ వ్యాసానికి జతచేశాను.-- C.Chandra Kanth Rao(చర్చ) 14:29, 1 ఏప్రిల్ 2008 (UTC)

(ప్రస్తు) (గత)  14:16, 1 ఏప్రిల్ 2008 Ahmadnisar (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (11,155 బైట్లు) (→ప్రధాన ఉద్దేశ్యాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి) 
(ప్రస్తు) (గత)  13:56, 1 ఏప్రిల్ 2008 Ahmadnisar (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (11,084 బైట్లు) (→ప్రధాన ఉద్దేశ్యాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి) 
(ప్రస్తు) (గత)  13:52, 1 ఏప్రిల్ 2008 Ahmadnisar (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (10,846 బైట్లు) (→వాణిజ్య బ్యాంకుల మేజర్ ఆస్తులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి) 
(ప్రస్తు) (గత)  13:51, 1 ఏప్రిల్ 2008 Ahmadnisar (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (10,775 బైట్లు) (→Major Liabilities of Commercial Banks)(దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి) 
(ప్రస్తు) (గత)  13:40, 1 ఏప్రిల్ 2008 Ahmadnisar (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (10,462 బైట్లు) (→డైరెక్టర్ల బోర్డు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి) 
(ప్రస్తు) (గత)  12:49, 1 ఏప్రిల్ 2008 Ahmadnisar (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (9,572 బైట్లు) (కొత్త పేజీ: RBI ముఖ్యకేంద్రం ముంబై [[image:Reserve-Bank-of-India.jpg|250px|thumb|RBI ప్రాంత...)