చర్చ:భారత ప్రభుత్వం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

(central Government) కేంద్ర ప్రభుత్వము అనేది, నాకు తెలిసినంతవరకు, ఇందిరాగాంధి సమయంలో వచ్చింది. అంతకు ముందు Union Government( సంయుక్త ప్రభుత్వం?? ) అనేవారు.