చర్చ:రాజబాబు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టు ఈ వ్యాసం భారతీయ సినిమా ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతీయ సినిమాలకు సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)
తెలుగు ఈ వ్యాసాన్ని తెలుగు ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు.


వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులు ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో తెలుగు ప్రముఖులకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


ఎవరి వద్దైనా రాజబాబు ఫోటోలు ఉంటే ఈ వ్యాసంలో పెడుదురు?--నవీన్ 05:37, 18 ఫిబ్రవరి 2007 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

http://www.imdb.com/name/nm0707303/bio లో రాజబాబు 14 Film fare awards పోందాడని ఉంది. కానీ నా వ్యాసంలో ఏడని వ్రాసాను...ఏది నిజం?

Biography for Rajababu

Birth name: Punyamurthula Appalaraju Spouse: Punyamurthula Lakshmi Ammalu Trivia: Survived by his wife (Lakshmi Ammalu Raj Babu), 2 children (Nagendra Babu and Mahesh Babu); daughter-in-law Senchu Lakshmi Punyamurthula; granddaughter Rithinay Punyamurthula; grandson Raj Babu Punyamurthula.

  • Won a record 14 Film fare awards - 13 of which were won in succession.
  • Was given the title "Haasya Nata Chakravarthi" (Comedy King).
  • Acted in record 589 movies in less than 20 years.
  • Most successful comedian, from the Telugu film industry, of his generation

--నవీన్ 05:41, 18 ఫిబ్రవరి 2007 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]