చర్చ:రామప్ప గుడిలో శిల్ప కళా చాతుర్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Updated DYK query.svg రామప్ప గుడిలో శిల్ప కళా చాతుర్యం వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2013 సంవత్సరం, 39 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా


Cscr-featured.svg రామప్ప గుడిలో శిల్ప కళా చాతుర్యం వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2015 సంవత్సరం, 37 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia

రామప్ప గుడిలో శిల్ప కళా చాతుర్యం గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి