చర్చ:లీపు సంవత్సరం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సమాచారంలో దోషం[మార్చు]

లీప్ ఇయర్‌కు ఒక అదనపు రోజులు ఉన్నాయన్న సమాచారం సరే కానీ దానికి అదనపు నెల ఉండవచ్చనే సమాచారం తప్పు. అలాగే భూమి రోటెస్ ఏకరీతిలో తిరగడం లేదని చెప్పడం తప్పు, భ్రమణ వేగం యొక్క వ్యత్యాసం కారణంగా అదనపు సమయం సర్దుబాటు చేయాలి. వాస్తవం ఏమిటంటే భూమి యొక్క ఒక భ్రమణానికి ఇది 365.25 రోజులు. ఈ అదనపు 0.25 రోజులు 4 యేట్స్‌లో ఒక రోజుగా మారుతుంది, ఇది ఫిబ్రవరి 29 వ రోజు అవుతుంది. ఈ రేర్ యొక్క ప్రేరణ ss 365.25 ను వదిలివేసిన భిన్నం కూడా కచ్చితమైనది కాదు. ఆ కాలం 400 సంవత్సరాలలో 4 రోజు తక్కువ. అందువల్ల నాలుగువందల సంవత్సరాలు 4 వ వందవ సంవత్సరం మాత్రమే లీప్ ఇయర్‌గా మిగతా మూడు కాదు. వికీపీడియాలోని రచయితలు ఇక్కడ అధ్యయనం చేయడానికి లేదా పోస్ట్ చేయడానికి ముందు పరిశోధనలను అధ్యయనం చేయాలని, వారి అభిప్రాయాలను ధ్రువీకరించాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. (M R అయ్యంగార్, 7780116592, W V పురం సెకండరాబాద్)

The information that leap year has one extra days is ok But the info that it may have an extra month is incorrect.Also it is incorrect to say that earth rotaes doesnt rotate uniformely and because of variation in rotational speed extra time needs to be adjusted. Fact is it is 365.25 days for one rotation of earth . This extra 0.25 days turns out to be a day in 4 yeats which is made 29th day of february. inspite of this rhere is a fraction left out ss 365.25 is also not exact. That period makes up to a day 4 less in 400 years. Hence of four hundredth years only 4th hundredth year is consideted leap year not the other three. I request the authors on wikipedia should study research and confirm their views prior toediting or posting here. (M R IYENGAR, 7780116592, W V PURAM SECUNDERABAD) (వ్యాసపేజీలో చేర్చినది తరలించినది.. --అర్జున (చర్చ) 04:43, 10 ఆగస్టు 2020 (UTC))[ప్రత్యుత్తరం]