చర్చ:విల్హేల్మ్ కన్రాడ్ రాంట్జెన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యాసం పేరు "విల్హేల్మ్ కన్రాడ్ రాంట్జెన్" బదులు "విల్‌హెల్మ్ రాంట్‌జన్" అని ఉండాలి. మధ్యపదం ఉన్నా ఫర్వాలేదు కాని మొదటి, చివరి పదాలలోని కూర్పు మారితే పాఠకులకు ప్రయోజనకరం. 106.66.47.57 17:09, 14 ఫిబ్రవరి 2013 (UTC)

అది ఆంగ్ల పదం తర్జుమా చేసినప్పుడు జరిగిన లోపం. దానిని మీరు సరిచేయండి.{ కె.వి.రమణ- చర్చ 17:44, 14 ఫిబ్రవరి 2013 (UTC))