చర్చ:విశ్వం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తిరగ రాయాలి[మార్చు]

విలీనమైతే చేశాను గాని ఈ వ్యాసాన్ని వికీకరించడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తున్నది. తిరగరాయడం మంచిదనుకొంటాను. --కాసుబాబు - (నా చర్చా పేజీ) 19:39, 9 ఏప్రిల్ 2008 (UTC)

"విశ్వము" వ్యాసం విలీనం[మార్చు]

రెండిటిలో ఉండే విషయం ఒకటే కనుక విలీనం అవసరం.--t.sujatha 16:38, 26 మార్చి 2008 (UTC)
విలీనం తక్షణ అవసరం, ఒకే వ్యాసముంటే, ఈ వ్యాసాన్ని అన్ని హంగులతో తయారు చేయవచ్చు. nisar 12:57, 5 ఏప్రిల్ 2008 (UTC)
"విశ్వము" వ్యాసాన్ని ఇందులో విలీనం చేస్తున్నాను.--కాసుబాబు - (నా చర్చా పేజీ) 19:19, 9 ఏప్రిల్ 2008 (UTC)

"విశ్వము" వ్యాస చరిత్ర[మార్చు]

"విశ్వము" వ్యాసంపై కృషి చేసినవారు:


 1. (గత) 19:16, 9 ఏప్రిల్ 2008 కాసుబాబు (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (32 బైట్లు) (విలీనం వలన దారిమార్పు జరిగింది.) (రద్దుచేయి | దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 2. (ప్రస్తు) (గత) 13:48, 5 ఏప్రిల్ 2008 Ahmadnisar (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (15,936 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు) (గత) 13:43, 5 ఏప్రిల్ 2008 Ahmadnisar (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (15,971 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 4. (ప్రస్తు) (గత) 17:47, 19 ఆగష్టు 2007 S172142230149 (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (15,951 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 5. (ప్రస్తు) (గత) 06:26, 17 ఆగష్టు 2007 Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (15,909 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 6. (ప్రస్తు) (గత) 06:18, 17 ఆగష్టు 2007 Rajasekhar1961 (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (15,849 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 7. (ప్రస్తు) (గత) 04:37, 17 ఆగష్టు 2007 Kprsastry (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (15,830 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 8. (ప్రస్తు) (గత) 23:28, 16 ఆగష్టు 2007 Kprsastry (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (15,851 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 9. (ప్రస్తు) (గత) 22:23, 16 ఆగష్టు 2007 Kprsastry (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (15,957 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 10. (ప్రస్తు) (గత) 22:14, 16 ఆగష్టు 2007 Kprsastry (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (16,043 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 11. (ప్రస్తు) (గత) 21:57, 16 ఆగష్టు 2007 Kprsastry (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (16,330 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 12. (ప్రస్తు) (గత) 03:18, 16 ఆగష్టు 2007 Kprsastry (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (16,663 బైట్లు) (74.132.25.168 (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 168962 ను రద్దు చేసారు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 13. (ప్రస్తు) (గత) 02:59, 16 ఆగష్టు 2007 74.132.25.168 (చర్చ | నిరోధించు) (16,745 బైట్లు) (74.132.25.168 (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 168908 ను రద్దు చేసారు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 14. (ప్రస్తు) (గత) 02:51, 16 ఆగష్టు 2007 74.132.25.168 (చర్చ | నిరోధించు) (16,657 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 15. (ప్రస్తు) (గత) 02:33, 16 ఆగష్టు 2007 74.132.25.168 (చర్చ | నిరోధించు) (16,691 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 16. (ప్రస్తు) (గత) 03:17, 2 జూలై 2007 వైజాసత్య (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (16,779 బైట్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 17. (ప్రస్తు) (గత) 06:24, 4 జూన్ 2007 Chaduvari (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) (16,753 బైట్లు) (+{{శుద్ధి}}, కొంత శుద్ధి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 18. (ప్రస్తు) (గత) 06:13, 4 జూన్ 2007 Chaduvari (చర్చ | రచనలు | నిరోధించు) చి (విశ్వము గురించి దానసూర్య గారి వ్యాసము, విశ్వము కు తరలించబడింది: సరైన పేరు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 19. (ప్రస్తు) (గత) 17:04, 28 ఏప్రిల్ 2007 68.50.1.121 (చర్చ | నిరోధించు) (17,346 బైట్లు) (కొత్త పేజీ: మనవిశ్వం గురించి కొన్ని విషయాలు మీముందు ఉంచాలని అనుకొంటున్నా...)


వికీకరణ జరిగినది.--Plume pen w.gif-- కె.వెంకటరమణ చర్చ 06:28, 17 సెప్టెంబర్ 2013 (UTC)