చర్చ:షడ్దర్శనాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 08:48, 18 జూలై 2011 (UTC)

  • అవును. ఇలా ఎన్నో పేజీలు వాడుక నామంతో సృష్టించబడటం నాకు కూడా అసంతృప్తిగానే ఉంది. వీలైతే మార్చేయడమే మంచిది. కావాలంటే వాడుక నామం నుండి అసలు పేజీకి దారిమార్పు చేయవచ్చు - శ్రీహరి

జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 09:25, 18 జూలై 2011 (UTC)